GAZALIJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJA’A (8/9)

Odabrao: Haris Dubravac  April 11, 2020   Sve što postoji (mevdžūd), osim Uzvišenog Allaha, jeste ustvari siromah, budući da potrebuje nekoga ko će mu podariti egzistenciju u slijedećem trenutku.Postoji stanje uzvišenije od zuhda, a to je slučaj kada je osobi potpuno svejedno ima li imetka ili nema.Dunjaluk je kao snijeg, na mjestu …

Čitaj više

Vjernik se ne plaši smrti

Autor: Merima Hafizović  Mart 26, 2020   Smrt je nastavak života duše bez tijela. Jedino što nosimo sa sobom od ovoga svijeta u Berzeh i na Drugi svijet jesu naša djela (dobra ili loša). Prilikom prelaska duše iz tjelesnog u bestjelesno stanje gubi nam se pojavnost – naše tijelo koje vidimo, čujemo, …

Čitaj više

Dova mijenja sudbinu

Autor: Almir Fatić  Mart 11, 2020   Hadis koji slijedi jasno otkriva mnogo važnih stvari: “Vrata milosti će biti otvorena onome kome budu otvorena i vrata dove! Allahu je najdraže da se od Njega traži zdravlje! Dova zaista koristi za ono što te je zadesilo, ali i za ono što te nije …

Čitaj više

Šest odgojnih lekcija i poruka namaza

Piše: Alem Crnkić O duhovnim vrijednostima namaza, aspektima i dimenzijama namaza uvijek iznova čitamo i podsjećamo se, ali još je važnije prepoznavati odgojne lekcije, usmjerenja i suštinske poruke namaza koje trebaju zaživjeti u našim životima. 1. Namaz me uči da u svom životu najintenzivniju, najčvršću i najbolju vezu moram imati sa …

Čitaj više

Značaj ikindije i ikindijskog vremena

Autor: Edin Memić  Juni 24, 2015   Obavljanje pet dnevnih namaza najveća je dužnost kojom je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove koji u Njeg vjeruju i koji Mu vjeruju Ta obaveznost datira iz noći mi’radžske u kojoj je Muhammed, a.s., posjetio svoga Gospodara prošavši sedam kata nebesa, sve do Sidretu-l-Muntehaa i Kab-i-Kavsejna. …

Čitaj više

Muslimani u vihoru globalizacije

Pripremio: Muhamed Ikanović, prof. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna” (Sebe, 28); “Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik…’” (El-A’raf, 158). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaki je vjerovjesnik bio poslan …

Čitaj više

Sjećanje na genocide nad Bošnjacima (I dio)

Piše: Mr. Asja Redžić Genocid kao međunarodno krivično djelo ustanovljen je tek Konvencijom Ujedinjenih nacija u decembru 1948, kada je Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida. U drugom članu Konvencije zločinom genocida smatra se bilo koje od sljedećih djela, a koja su počinjena s namjerom da …

Čitaj više

Sura Eš-Šems

Autor: Dr. Hfz. Safvet Halilović  Mart 11, 2020   Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost: da će uspješan i spašen biti onaj ko svoju dušu očisti vjerovanjem i pokornošću, a neuspješan i upropašćen onaj ko je izgubi …

Čitaj više

Broj deset u hadisima

Autor: Fuad Sedić  Februar 21, 2020   I broj deset spominje se u Kur’anu, na devet mjesta: „Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen…“ (El-En’am, 160.); „Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset,…“ (El-A’raf, 142.); „Zar oni govore: On ga izmišlja! Reci: Pa …

Čitaj više

Ličnost bez premca, Muhamed, a.s.

Oktobar 22, 2020 „A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali“ ( El-Enbija 107) „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21) Muhammed, a.s., odabrani vjerovjesnik Božiji, objedinio je sve postojeće vrijednosti …

Čitaj više