Home / Članarina

Članarina

Članarina za 2024. godinu

Shodno odluci Skupštine ŠIZ-e u našem džematu imamo praktično 4.-četri vrste ili kategorije članstva kako slijedi u priloženoj tabeli:

Članarinu možete uplatiti na Plusgiro: 70 81 65-6 ili putem Swish: 123 547 08 77

R.br. Kategorije članova Iznos mjesečne

članarine u 2024.

Iznos godišnje

članarine u 2024.

1. Maloljetna djeca (do 18 godina) 8,33 kr. 100 kr.
2. Omladina, studenti, osobe bez boravišne dozvole 25 kr. 300 kr.
3. Osobe s penzijom, socijala, A-kasa, bolovanje 29,16 kr. 350 kr.
4. Osobe u radnom odnosu (zaposlene 50% i više) 83,33 kr. 1000 kr.

Dakako, mi smo svjesni da je ovo oblik članarine minimalan, no, nije ni ograničen. Naprimjer: ukoliko neko želi uplatiti veći iznos članarine, to je moguće, ili pak da uplati dobrovoljni prilog za džamiju. Mi svojim članstvom jesmo čvrsta karika lanca koji predstavlja IZ-a, džemat. Mi pomažemo razvoj vjerske misli i biramo sebi mjesto u društvu i svojoj Zajednici, te omogućujemo institucionalnu brigu i zaštitu svoje porodice i drugih.                                

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur`anu, u suri El-Maide, 105 ajet, kaže: ”O vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu će te se vratiti i On će vas obavjestiti o onome što ste radili.” (El-Maide, 105) Istinu je rekao Uzvišeni Allah!

Allahov Poslanik Muhamed a.s. je rekao „…da je Allahova pomoć i milost uz džemat.“

Molimo Allaha, dž.š., da naša srca učini složnim i privrženim islamu i našem džematu. Amin

Za eventualno dodatne informacije kontaktirajte nas na telefone:

070 487 48 84, 070 389 83 69  Ili pišite e-mail: dzematsizn@gmail.com

Izvršni odbor – džemata ŠIZ-e Norrköping