HADIS DANA

HADIS DANA Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: „Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas …

Čitaj više

Džamije – svjetionici islama

Džamije – svjetionici islama Piše: dr. hfz. Safvet Halilović U islamu džamije imaju posebno istaknuto mjesto. Samo ime koje se, u islamskim izvorima i tradiciji, koristi kao sinonim za džamiju – Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. Musliman je za …

Čitaj više

Opći i posebni razlozi za slijeđenje hanefijskog mezheba

Opći i posebni razlozi za slijeđenje hanefijskog mezheba Autor:  Jusuf Džafić Hanefijski mezheb je bio zvanični mezheb Hilafeta preko 1100 godina, i to od vremena halife Haruna er-Rešida (786-806) do ukidanja Hilafeta 1924. godine Prošlo XX stoljeće u povijesti islama se može nazvati burnim stoljećem, jer je bilo ispunjeno previranjima, …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Devetnaesti dan‏

RAMAZANSKA DOVA: Devetnaesti dan‏ Allahu moj, udjeli mi ovoga dana puno njegovih blagodati, i olakšaj mi put sticanja dobara, i ne liši me u njemu primanja njegovih dobara, o upućivaču prema istini jasnoj. Hadis Poslanika Muhamed, a.s.: “Ušao je čovjek u Džennet zahvaljujući tome što je sklonio trnovitu granu sa …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju“!  

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Osamnaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Osamnaesti dan Allahu moj, učini me svjesnim blagodati prilikom zore, i osvjetli srce moje svjetlošću mjeseca Ramazana, o Osvjetlitelju srca onih koji su Te spoznali. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.”

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Sedamnaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Sedamnaesti dan Allahu moj, uputi me u ovom danu na činjenje dobra, i ispuni mi u njemu potrebe i želje, o Ti Koji nemaš potrebu za molbom i objašnjenjima, o Znalče onoga što je u grudima stanovnika svijetova, i blagoslovi Muhammeda i njegovu Časnu porodicu.   Hadis Poslanika …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom“! ‘’Mome umetu je dato pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date niti jednom narodu prije njih: 1) Zadah iz usta postača bolji je …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Šesnaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Šesnaesti dan Allahu moj, učini me prijateljem dobrih, a odvoji me od loših ljudi, i odredi me Svojom milošću u vječnu kuću, tako Ti Tvoje Božanstvenosti, o Gospodaru svijetova. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Čini dobro i onome koji ga zaslužuje i onome koji ga ne zaslužuje, ukoliko ga …

Čitaj više