Home / O nama

O nama

Ovaj džemat osnovan je na svojoj osnivačkoj Skupštini, 02.03.2014. g., u prisustvu od cca 70 osoba sa sjedištem u Norrköpingu. Na Osnivačkoj Skupštini, usvojen je Statut, posebna Deklaracija Platforma rada, izabrani Organi i Radne grupe, te donesena odluka o iznosu godišnje tradiocionalne članarine. Takođe, na osnivačkoj Skupštini džemat je dobio ime: Svenska islamiska föreningen (SIF). Nakon toga Novi džemat je registriran kod nadležnih organa Kraljevine Švedske i u toku su prve godine uspješnog etabliranja u ovom društvu. Džemat djeluje i svoja prava na saveznom nivou ostvaruje u okviru jednog od postojećih Islamskog saveza pod imenom Svenska islamiska församlingarna (SIF).

Zahvaljujući dobrom poznanstvu i ugledu naših pojedinih članova i predstavnika mi smo, elhamdulillah, u rekordnom periodu obezbijedili i za potrebe džemata, članova, djece i omladine iznajmili i adpatirali lokal na atraktivnoj lokaciji (odmah iza željezničke stanice) na adresi: Butängsgatan 32 od 226 kv/m u gradu Norrköpingu. Poslovni prostor je otvoren svakim danom a najfrekventije aktivnosti su ponedjeljkom, petkom, subotom i nedjeljom od 10.00 h. do 22.00 h.

Naš rad, naši principi i naše opredjeljenje

Rad je zasnovan na principima din-islama; Kur’ana i Sunneta, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena, primjenjujući okvir ehli-sunnetskog učenja, maturidijskog akaida i hanefijskog mezheba. U vršenju obreda i tumačenju islamskih načela, mi smo, uz Allahovu pomoć, odlučni da se pomažemo u dobru i dobročinstvu, ne u grijehu i neprijateljstvu, da upućujemo na dobro, a odvraćamo od svakog zla, posebno protiv svih oblika radikalizma, fanatizma i ekstremizma.

Osnovni oblici našega radu su stalnog i povremenog karaktera. Stalni tj.redovni oblici rada su: (1) Vjerski i edukativni sadržaji i oblici rada sa svim uzrastima (djeca, omladina, odrasli);  (2) Aktivnosti žena džemata; dok su povremeni sadržaji rada: (3) Kulturne i humanitarne aktivnosti i (4) Djelovanje Službe za organizaciju dženaza, (papirologija i dženaza namaz).

Naše članstvo i članarina i posebne odlike

Na osnovu trenutnih podataka, (juni, 2018.g.) na evidenciji o članstvu i prispjeloj članarini  imamo, elhamdulillah preko 375 članova a svakog dana pristižu i novi članovi najviše iz Norrköpinga, Linköpinga i okolnih mjesta. Daljnjim uvidom u trenutno stanje o članstvu i članarini nalazimo da je od navedenih 375 članova članarinu za 2017.g., uplatilo preko 250 članova s napomenom da preostale uplate polahko pristižu.

Posebne odlike ovoga džemata su i te što ovaj džemat nema geografske ograničenosti, u džemat su dobro došli svi članovi iz cijele Švedske. Članarina je veoma povoljna, posebno, ako se pogleda iznos članarine u drugim džematima, a predstavnici ovog novog džemata garantuju svojim članovima i simpatizerima kvalitetne i seriozne vjerske, administrativne edukativne i druge usluge. Naša vizija i naš cilj je: što manja članarina, što veći broj članova s najkvalitetnijom vjerskom, administrativnom i edukativnom uslugom članovima.

Više o članarini i članstvu vidi na rubrici: Članarina

O Saveznoj zajednici (SIF) našeg džemata ŠIZ-e Norrköping – download