Home / Aktuelno / Sedmorica odabranih

Sedmorica odabranih

Autor: Elvedin Ibrahimspahić  

„Sedmerica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada sem Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena na blud, a on joj odgovorio da se boji Allaha, čovjeka koji je dijelio sadaku tako da desnica ne zna šta je udijelila ljevica i čovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu oči zasuze. (Buhari)

U datom hadisu allahov Poslanik, s.a.v.s., objašnjava svojim ashabima, ali i svima nama na koji način da postignemo uspjeh i sreću na oba svijeta te spas na dan kada se bude polagao račun. Hlad kojeg spominje Resulullah, s.a.v.s., je ustvari okrilje Allahove milosti koju će na strašnom danu uživati nevedene kategorije ljudi. Ispitajmo osobine i kvalitete ovih sedam vrsta ljudi koji će zaslužiti tako visoko mjesto na Sudnjem danu.

Pravedni imam, vladar

Koncept pravde je u islamu veoma važan i svaki musliman-vladar, kao i musliman- podređeni je moraju primijeniti u svim pitanjima bez izuzetka. Pravda znači da svakom damo pravo koje zaslužuje: muslimanu ili nemuslimanu, rođaku ili strancu, prijatelju ili neprijatelju. Allah kaže: “Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje». (Pčele, 90) Pravednost je propisana svima nama a ne samo vladarima, jer svako od nas ima svoju zonu odgovornosti za koju je zadužen i odgovoran. Koncept pravde je najbitniji za vladara, jer je on zadužen za svoje ljude i glavni djelilac pravde u zemlji. Zbog toga je vladar posebno spomenut kao jedna od sedmerice koji će biti počastvovani Allahovim hladom.

Mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu

Drugim riječima to je omladina privržena vjeri u Allaha dž.š. Ovdje se misli na mladiće i djevojke punih snage i zdravlja koji svoj život posvete vjeri i moralnom načinu života. Oni koji svoju strast, kada je ona najizraženija savladaju. Kada šejtane, ma koliko ih navraćali na grijeh ne slušaju i ne slijede, nego slijede Allahovog poslanika, nego dane i noći posvećuju zikrullahu i tespihu. Ovdje primjećujemo da nije rečeno „čovjek“ nego „mladić“ što ukazuje da je ibadet mladića vrijedniji nego ibadet staraca jer se postiže kročenjem prohtjeva. Čovjek će za cijeli svoj život biti pitan na Sudnjem danu a za mladost posebno, pošto je to period snage, entuzijazma, zdravlja i možemo kazati, najbolje razdoblje života. Zato svi pokušavaju da pridobiju omladinu uz sebe i da ih usmjere putevima kojim oni žele.

Čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju

Ovdje treba obratiti pažnju kako Resulullah, s.a.v.s., opisuje čovjeka koji će zbog svoga odnosa prema džamiji imati ogromnu korist. dakle, Poslanik a.s. ne kaže samo ko dolazi u džamiju nego čovjek čije je srce vezano za džamiju, koji svoje namaze obavlja iskreno, Allaha radi u džematu svoje džamije, i koji se u džamiji zadržava radi ibadeta ali i radi održavanja čistoće, urednosti džamije koji radi na unapređenju džamijskog inventara i džemata.

Dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali

Međusobna ljubav u ime Allaha je jedna od velikih vrata koja će nam donijeti dobro na ahiretu i uzrok kušanja slasti imana na ovom svijetu. Voljeti nekog drugog u ime Allaha znači da musliman ne voli drugog muslimana iz bilo kojeg drugog razloga osim zbog ispravnosti njegove vjere. Tako da nije važno kako ta osoba izgleda, šta nosi, koliko je bogata ili siromašna, odakle je, koja joj je boja kože – možda ti se ništa od toga ne sviđa, ali tu osobu voliš radi njenog imana – to znači voljeti u allahovo ime. Allah, Milostivi i Uzvišeni, kaže: „Oni koji se međusobno vole u ime moje Slave će imati stubove svjetlosti te će im poslanici i šehidi zavidjeti.” (Tirmizi, Ahmed) Neka je slavljen Allah! Zamisli da ti zavide allahovi odabrani poslanici i oni koji su ubijeni na Njegovom putu! Takva je nagrada za one koji se vole u ime allaha.

Čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena na blud, a on joj odgovorio da se boji Allaha

Ovaj svijet je pun iskušenja koja mogu odvesti do Vatre, a jedno od njih je i iskušenje ženama. mnogi muškaraci su odveli svoju dušu u propast zbog zavođenja neke žene, pa je Poslanik ummeta posebno upozorio na ovo. Rekao je:“Svijet je ugodan i zelen i zaista će vas Allah učiniti njegovim nasljednicima da bi vidio kako ćete se ponašati. Zato izbjegavajte čar žena; zaista je prvo iskušenje za djecu Izraela prouzrokovala žena.” (Muslim) Najvažnija mjera kojom ćemo se zaštititi od ovog i svih drugih iskušenja je strah od Allaha. U tom pravcu najbolji uzor nam može biti Jusuf, a.s.

Čovjeka koji je dijelio sadaku tako da desnica ne zna šta je udijelila ljevica

Uzvišeni Allah nas u Kur’anu obavještava da je Njegova odredba da nekima daje manje a drugima više imetka da bi nas time iskušao. Kušnja je siromahu od Allaha da iskaže sabur. Kušnja je bogatašu da bude u hizmetu drugim muslimanima i ljudima općenito. U ovom dijelu hadisa naglašava se tajno dijeljenje jer se takvim načinom postižu veče koristi. O ovoj vrsti sadake Uzvišeni u Kur’anu govori: „Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi…“ (Bekara 271) Koristi od tajnog dijeljenja sadake su mnogobrojne: štitimo dostojanstvo onoga kome pomažemo, (trgovcu izgorila trgovina, njegovi ahbabi došli mu, nisu pričali o tome, a svaki ostavi kesu dukata), štitimo sebe od rijaluka – pretvaranja, potpunije slijedimo riječi svoga Gospodara i sunnet Poslanika, a.s.

Čovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu oči zasuze

Naš plemeniti Poslanik nas je obavijestio: „Da znate ono što ja znam malo biste se smijali, a mnogo plakali!” (Buhari) Plakanje nije odlika slabića. Poslanik, koji je bio najbolje stvorenje, je plakao, kao i svi ashabi. Prenosi se da je Omer, r.a. imao dva puteljka na licu kao tragove od suza koje je puštao, ne od straha prema ljudima, nego iz strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu. Suze su iskren izraz straha od Allahove kazne i naše iskrene ljubavi i strahopoštovanja prema Njemu. ali koliko se često u osami sjetimo Allaha i oči nam zasuze? Kako li mnogo se smijemo, a kako li malo plačemo? Poslanik je rekao: „Ništa nije draže Allahu, dž.š., od dvije kapi i dva traga: kapi suze zbog straha od Allaha i kapi krvi prolivene na Allahovom putu, a dva traga su prašina na Allahovom putu i trag od nekih propisa, koji ostaju na čovjeku.” (Tirmizi)

Kroz ovih sedam vrsta ljudi, spomenutih u hadisu, dati su nam jasni putokazi na putu da postignemo Allahovu radost i zadovoljstvo. Stoga, posvetimo se tome da budemo u jednoj od sedam kategorija, jer zaista će sretni biti oni kojima Allah, dž.š., podari hlad na dan kad drugog hlada osim Njegovog neće biti.

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …