Zašto je Ihlas “trećina Kur’ana”

Autor: Dr. Almir Fatić   Najširu elaboraciju ovog pitanja, prema našim uvidima, ponudila su dvojica poznatih komentatora: Kurtubī i Ibn Kesīr. Kurtubī pitanje vrijednosti ili odabranosti sure El-Ihlās izlaže u tri aspekta kroz vjerodostojne hadise koje o tome bilježe Buhārī, Muslim i Tirmizī. Ibn Kesīr je mnogo raskošniji mufessir (komentator) u …

Čitaj više

HUMANITARNA AKCIJA ZA POMOĆ NARODU GAZE, PALESTINE

HUMANITARNA AKCIJA ZA POMOĆ NARODU GAZE, PALESTINE Naš džemat Švedska islamska zajednica Norrköping je pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć narodu Gaze, Palestine. Našim učešćem u ovoj akciji pokažimo da naša solidarnost sa onima koji su u nevolji nije samo verbalna već i praktična i da smo u boli i patnji …

Čitaj više

Neke zanimljivosti u Kur`anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće sure u Kur’anu su: el-Asr, el-Kevser i en-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta; sura el-Kevser ima samo 37 slova.Najduži ajet u Kur’anu je ajetu d-dejn (ajet o dugu) u suri el-Bekare, 282; on sadrži više od 31 …

Čitaj više

Šta bi musliman trebao raditi petkom

S obzirom da je petak kod Allaha, dž.š, toliko odlikovan, poželjno je da mu iskažemo dužne počasti i poštovanje. One se ogledaju, uglavnom, u sljedećem:  1. Okupati se, obuči čistu odjeću i namirisati se. Poslanik, s.a.v.s, je u tom smislu kazao: “Dužnost je svakog muslimana petkom se okupati, obući najljepšu …

Čitaj više

POČINJE NOVA 2023./’24. MEKTEBSKA GODINA

POČINJE NOVA 2023./’24. MEKTEBSKA GODINA u džematu Švedska islamska zajednica Norrköping MEKTEB NAS ZOVE, IDEMO U MEKTEB! U nedjelju, 3.septembra, 2023.g., u 10:00 sati, Mesdžid ŠIZ-e Adresa: Butängsgatan 32, Norrköping; Upis i obnova upisa polaznika… “Ništa vrjednije roditelj ne može ostaviti u naslijeđe svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu …

Čitaj više

Allahova milost je nad džematom

Autor: Muhamed Nezir Mehanović   Čovjek je biće koje zaboravlja. Riječ insan (čovjek) izvedena je od riječi zaborav – nisjan. S obzirom da zaboravljamo, moramo se i podsjećati. Često zaboravljamo jednostavne i sitne, ali i one krupne stvari. Zaboravljamo recimo jednu veoma lagahnu, a tako vrijednu rečenicu, od koje nam može …

Čitaj više

Hrabrost nije rizik – rizik je život bez hrabrosti

Autor: Esad Bajić   U dobru s lošim? Naša najveća zabluda je što vjerujemo da se može biti dobar i s dobrim i s lošim. Iskustvo minulog stoljeća učinilo je da se odgajamo tako da unaprijed lošem pružamo dunjaluk ne bi li nama zapao ahiret. Tu “trgovinu” čak nazivamo vjerom, mada …

Čitaj više