Home / Omladina

Omladina

Naređuj dobro i kloni se zla

Naređuj dobro i kloni se zla Ljudima će najviše koristiti naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ako ne mogu toplim savjetom, neka okrenu glavu od svega što šteti općem moralu i dobrobiti čovječanstva. I napuštanjem društva koje ne njeguje te kriterije, vjernik čuva darovanu odabranost sljedbenika Muhammeda, a.s. Kad vjernici …

Čitaj više

DŽEMATSKI IFTAR – 01/04 SUBOTA   

OBAVJEŠTAVAMO CIJENJENE DŽEMATLIJE DA ĆE SE U SUBOTU, 01.04.2023.god. u 19:36 sati, ODRŽATI DŽEMATSKI IFTAR U PROSTORIJAMA MESDŽIDA, ŠIZ-e, BUTÄNGSGATAN 32, NORRKÖPING. MOLIMO ALLAHA, DŽ.Š., DA NAŠE MAJKE I SESTRE NAGRADI IFTARSKOM NAGRADOM I UPIŠE U KNJIGU SEVAPA, DOBRIH DJELA. Amin NA ODZIVU SE ZAHVALJUJEMO, UZ DOVU SVEVIŠNJEM ALLAHU DA …

Čitaj više

Etički aspekti namaza

Autor: Meho Šljivo  Islamski izvori ističu da namaz sa svojim formalnim sadržajem, kontinuiranim i naizmjeničnim redoslijedom obavljanja u različitim vremenskim intervalima ima ključnu korektivnu ulogu u ponašanju i moralnom izgrađivanju ličnosti. Namaz kojeg čovjek obavlja svjesno i samovoljno u službi je njegovog duhovnog razvoja. Utjecaj namaza na ljudsku dušu je …

Čitaj više

Allahova milost

Jedno od lijepih imena Svevišnjeg Allaha je i ime Er-Rahman (Milostivi). Ovo ime navodi se 57 puta u Kur’anu, a ime Er-Rahim (Samilosni) navodi se 115 puta. Jedan kur’anska sura nosi naslov Er-Rahman. Na nekoliko mjesta u Kur’anu je naglašeno da je Allah od milostivih Najmilostiviji. (ve Huve erhamu-r-rahimin). Riječ …

Čitaj više

Vrijednost ramazana u odnosu na ostale mjesece

Piše: Dr. Ahmed Adilović Na osnovu kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, s.a.v.s, jasno je da je Allah, dž.š, iz određenih razloga, odabrao određene ljude, mjesta i vremena. Tako je, naprimjer, On je poslanicima, šehidima i posebno zaslužnim osobama dao prednost u odnosu na druge ljude, haremima Kabe, Poslanikove džamije i …

Čitaj više

DŽEMATSKI IFTAR – 16/04 SUBOTA 

OBAVJEŠTAVAMO CIJENJENE DŽEMATLIJE DA ĆE SE U SUBOTU, 16.04.2022.god. u 20:11 sati, ODRŽATI DŽEMATSKI IFTAR U PROSTORIJAMA MESDŽIDA, ŠIZ-e, BUTÄNGSGATAN 32, NORRKÖPING. MOLIMO ALLAHA, DŽ.Š., DA NAŠE MAJKE I SESTRE NAGRADI IFTARSKOM NAGRADOM I UPIŠE U KNJIGU SEVAPA, DOBRIH DJELA. Amin NA ODZIVU SE ZAHVALJUJEMO, UZ DOVU SVEVIŠNJEM ALLAHU DA …

Čitaj više

Vrijednost učenja Allahove Knjige Kur`ana

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči jedno slovo iz Allahove Knjige, njemu za to pripada nagrada koja se uvećava deseterostruko! Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, već je elif slovo, lam je slovo i …

Čitaj više

Logić: mapa opsade Sarajeva kao doprinos kulturi sjećanja

Autor: Anadolu Agency Objavljeno: 05. April 2022. Sarajlija Fikret Logić skoro tri godine radio je na projektu mape opsade Sarajeva, a njegov rad danas predstavlja značajan dokument o 44-mjesečnoj i najdužoj opsadi jednog glavnog grada u modernoj historiji, javlja Anadolu Agency (AA).Logić, geodet i kartograf po struci, radni vijek proveo …

Čitaj više

Fragmenti iz mukabela od 1. do 30. džuza Kur`ana

Fragmenti iz mukabele:  Namaz obavljajte 1. DŽUZ  Namaz obavljajte  “Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!” El-Beqare 43 Iako je kontekst ovog ajeta obraćanje Benu Israilu iz vremena Poslanika, a.s., koje Uzvišeni poziva da ne zanemaruju znanje iz ranijih objava i da …

Čitaj više

Sjećanje na genocide nad Bošnjacima (I dio)

Piše: Mr. Asja Redžić Genocid kao međunarodno krivično djelo ustanovljen je tek Konvencijom Ujedinjenih nacija u decembru 1948, kada je Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida. U drugom članu Konvencije zločinom genocida smatra se bilo koje od sljedećih djela, a koja su počinjena s namjerom da …

Čitaj više