Home / Arhiva

Arhiva

6 odgojnih lekcija i poruka namaza

Piše: Alem Crnkić O duhovnim vrijednostima namaza, aspektima i dimenzijama namaza uvijek iznova čitamo i podsjećamo se, ali još je važnije prepoznavati odgojne lekcije, usmjerenja i suštinske poruke namaza koje trebaju zaživjeti u našim životima. 1. Namaz me uči da u svom životu najintenzivniju, najčvršću i najbolju vezu moram imati sa …

Čitaj više

Značaj ikindije i ikindijskog vremena

Autor: Edin Memić  Juni 24, 2015   Obavljanje pet dnevnih namaza najveća je dužnost kojom je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove koji u Njeg vjeruju i koji Mu vjeruju Ta obaveznost datira iz noći mi’radžske u kojoj je Muhammed, a.s., posjetio svoga Gospodara prošavši sedam kata nebesa, sve do Sidretu-l-Muntehaa i Kab-i-Kavsejna. …

Čitaj više

Muslimani u vihoru globalizacije

Pripremio: Muhamed Ikanović, prof. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna” (Sebe, 28); “Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik…’” (El-A’raf, 158). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaki je vjerovjesnik bio poslan …

Čitaj više

Sjećanje na genocide nad Bošnjacima (I dio)

Piše: Mr. Asja Redžić Genocid kao međunarodno krivično djelo ustanovljen je tek Konvencijom Ujedinjenih nacija u decembru 1948, kada je Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida. U drugom članu Konvencije zločinom genocida smatra se bilo koje od sljedećih djela, a koja su počinjena s namjerom da …

Čitaj više

Sura Eš-Šems

Autor: Dr. Hfz. Safvet Halilović  Mart 11, 2020   Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost: da će uspješan i spašen biti onaj ko svoju dušu očisti vjerovanjem i pokornošću, a neuspješan i upropašćen onaj ko je izgubi …

Čitaj više

Broj deset u hadisima

Autor: Fuad Sedić  Februar 21, 2020   I broj deset spominje se u Kur’anu, na devet mjesta: „Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen…“ (El-En’am, 160.); „Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset,…“ (El-A’raf, 142.); „Zar oni govore: On ga izmišlja! Reci: Pa …

Čitaj više

Ličnost bez premca, Muhamed, a.s.

Oktobar 22, 2020 „A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali“ ( El-Enbija 107) „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21) Muhammed, a.s., odabrani vjerovjesnik Božiji, objedinio je sve postojeće vrijednosti …

Čitaj više

Kur’anski pogled na malobrojno i beznačajno u kontekstu pandemije

Autor: Hazim Fazlić   Oktobar 01,2020   Ljudi – prema svojim afinitetima, uvjerenjima i potrebama – određene stvari i osobe smatraju bitnijim od drugih. Ono što je značajno za jednu osobu, ne mora imati značaj za nekog drugog. Nekome su novac i materijalna dobra okosnica svega što čini u životu. Za druge je …

Čitaj više

Sura El-inširah

Autor: Safvet Halilović  Februar 25, 2020   Ova sura je objavljena ubrzo nakon prethodne sure (Ed-Duhā), u ranom mekkanskom periodu. I ona je u cjelosti posvećena vjerovjesniku Muhammedu, a.s. U njoj se govori o važnim detaljima iz njegovog života i poslaničke misije. Također, ona donosi izuzetno korisne savjete koji su potrebni čovjeku …

Čitaj više

Humanitarnja akcija u okviru našeg džemata

Po prispijeću ”Molbe za pomoć” u pismenoj formi, na osnovu odluke IO našeg džemata dana 13.09.2020.g., pokrećemo humanitarnu akciju za pomoć jednoj socijalno i zdravstveno ugroženoj porodici, trenutno nastanjenoj u Sarajevu. U ovoj porodici (čiji identitet je poznat IO našeg džemata) ”jedno od djece i roditelji su bolesni, nezaposleni i …

Čitaj više