Home / Aktuelno

Aktuelno

Članarina je borba na Božijem putu i ahiretski ulog

Autor: Izet Čamdžić   Različiti smo svi. Fizički izgled svakog čovjeka je unikatno Božije djelo. Želje i htijenja, naši karakteri, različiti su također. Ne zanimaju nas iste stvari u životu. Neki vole lov i članovi su tog društva. U svoj hobi između ostalog ulažu i članarinu. Neki su ribari i učlanjujući …

Čitaj više

Koliko nas je bogobojaznih?

Autor: Izet Čamdžić   Allah, dž.š., naređuje da se bogobojaznošću naoružamo. Kaže nam da je bogobojaznost najbolja opskrba. Veli nam da onaj koji se Allaha boji iz svake će nevolje izlaz naći i opskrbit će ga Stvoritelj odakle se i ne nada. Bogobojazni će postići ono što žele, obećava nam i …

Čitaj više

Ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine

Autor: Hafiz Abdul-Aziz Drkić   Refleksije kur’anskog ajeta… “Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine…” Neko će kazati: “Nisu upravu oni koji povlače znak jednakosti između stanja muslimana i principa islama, velika je razlika među njima…” To je tačno, ali je činjenica da pripadnici …

Čitaj više

Devet velikih koristi od davanja sadake

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostruko namiruje za nju, koji voli čestite i koji u svome Kitabu kaže :»Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže»! (Alu Imran, 92. ajet). Hvala …

Čitaj više

Zapostavljeni sunneti Poslanika Muhameda, a.s.

Autor: Dr. Fuad Sedić Praksa našeg naroda je da s djecom izlaze vani, u šetnju, i to se, nažalost, dešava upravo pred noć, ili pred akšam, to jest u vrijeme kada je to Poslanik, s.a.v.s., zabranio i posebno naglasio. Poslanik, s.a.v.s., je naredio da se djeca pred noć sklanjaju s …

Čitaj više

Namaz Božijih poslanika

Autor: Meho Šljivo   Kur’an izričito naglašava da su Božiji vjerovjesnici neizostavno obavljali namaz: …i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela i da namaz obavljaju, i da milostinju udjeljuju, samo su se Nama klanjali. (Kur’an, 21:73) Iz hadisa Božijeg Poslanika, a.s., saznajemo …

Čitaj više

POČINJE NOVA 2022./’23. MEKTEBSKA GODINA

POČINJE NOVA 2022./’23. MEKTEBSKA GODINA u džematu Švedska islamska zajednica Norrköping MEKTEB NAS ZOVE, IDEMO U MEKTEB! U nedjelju, 4.septembra, 2022.g., u 10:00 sati, Mesdžid ŠIZ-e Adresa: Butängsgatan 32, Norrköping; Upis i obnova upisa polaznika… “Ništa vrjednije roditelj ne može ostaviti u naslijeđe svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu …

Čitaj više

Sedmorica odabranih

Autor: Elvedin Ibrahimspahić   „Sedmerica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada sem Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se …

Čitaj više

Hadžijski ili Kurban-bajram – simbolika hadža i kurbana u islamskoj tradiciji veoma važna

Dr. hfz. Rifet Šahinović Važnost ovog Bajrama prepoznatljiva je u prebogatom sadržaju činjenica koje se ostvaruju u samim danima bajramovanja, ali isto tako i u obrednim činima prije Bajrama. Snažni osjećaji u susretu sa svetim mjestima, koji jednostavno ispunjavaju svakog hadžiju, sa poštovanjem prepričavaju se tokom cijelog života. Sve su …

Čitaj više