Home / Aktuelno

Aktuelno

Odazivam ti se Bože, odazivam

Autor: Nusret Abdibegović Putovanja, posjete i susreti su sastavni dio čovjekove životne svakodnevnice. Kretati se, biti u pokretu, znači biti živ, težiti novoj spoznaji, saznanju, viđenju, te tako osjetiti i doživjeti promjenu. Sve navedeno može biti iskaz, izraz potrebe i želje za održavanjem fizičkog, vidljivog, odnosno, materijalnog života. Kao takvo …

Čitaj više

VRIJEME KLANJANJA BAJRAM NAMAZA

ŠVEDSKA ISLAMSKA ZAJEDNICA NORRKÖPING TEKBIR-I-TEŠRIK – Učenje TEKBIRI-TEŠRIKA je vadžib – obaveza po našem hanefijskom mezhebu a počinje se učiti na dan Arefata SUBOTA, 15.06.2024.g. ili 09. Zu-l-hidždžeta, 1445.h.g. uoći Bajrama, poslije klanjanja farza sabah namaza, a završavaju se sa klanjanjem farza ikindije namaza četvrtog dana Bajrama, 19.06.2024.godine. Prvi dan …

Čitaj više

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije vječno budući da nakon zla koje nije vječno, kada se završi, ostaje radost uslijed vječnog prestanka zla. Više ga nema. A dobro koje nije vječno, kada se okonča, ima za rezultat žal zbog njegovog stalnog …

Čitaj više

Stilistička analiza sure Leheb

Autor: Haris Veladžić   Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i savjetima. O njima možemo čitati u mnogim tefsirama, ali ovdje ćemo pažnju usmjeriti na njen stil. Sadržaj sure nam …

Čitaj više

TRIDESETI DAN RAMAZANA

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekat i da postiš …

Čitaj više

DVADESETDEVETI DAN RAMAZANA

Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

Čitaj više

Šta poslije ramazana

“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.” ( Az- Zariyat, 56.) Islam nije sezonska vjera.. Ono što smo ibadetom postigli u ramazanu, ljubomorno čuvamo. Niko od nas nema garanciju da će dočekati sljedeći ramazan kao „popravni ispit“. Mi ćemo sa duhovnim ramazanskim poklonima biti sigurno na udaru …

Čitaj više

DVADESETOSMI DAN RAMAZANA

Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da – rekao je on – jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!

Čitaj više