Home / Tekstovi

Tekstovi

Zašto je Ihlas “trećina Kur’ana”

Autor: Dr. Almir Fatić   Najširu elaboraciju ovog pitanja, prema našim uvidima, ponudila su dvojica poznatih komentatora: Kurtubī i Ibn Kesīr. Kurtubī pitanje vrijednosti ili odabranosti sure El-Ihlās izlaže u tri aspekta kroz vjerodostojne hadise koje o tome bilježe Buhārī, Muslim i Tirmizī. Ibn Kesīr je mnogo raskošniji mufessir (komentator) u …

Čitaj više

Neke zanimljivosti u Kur`anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće sure u Kur’anu su: el-Asr, el-Kevser i en-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta; sura el-Kevser ima samo 37 slova.Najduži ajet u Kur’anu je ajetu d-dejn (ajet o dugu) u suri el-Bekare, 282; on sadrži više od 31 …

Čitaj više

Šta bi musliman trebao raditi petkom

S obzirom da je petak kod Allaha, dž.š, toliko odlikovan, poželjno je da mu iskažemo dužne počasti i poštovanje. One se ogledaju, uglavnom, u sljedećem:  1. Okupati se, obuči čistu odjeću i namirisati se. Poslanik, s.a.v.s, je u tom smislu kazao: “Dužnost je svakog muslimana petkom se okupati, obući najljepšu …

Čitaj više

Allahova milost je nad džematom

Autor: Muhamed Nezir Mehanović   Čovjek je biće koje zaboravlja. Riječ insan (čovjek) izvedena je od riječi zaborav – nisjan. S obzirom da zaboravljamo, moramo se i podsjećati. Često zaboravljamo jednostavne i sitne, ali i one krupne stvari. Zaboravljamo recimo jednu veoma lagahnu, a tako vrijednu rečenicu, od koje nam može …

Čitaj više

Hrabrost nije rizik – rizik je život bez hrabrosti

Autor: Esad Bajić   U dobru s lošim? Naša najveća zabluda je što vjerujemo da se može biti dobar i s dobrim i s lošim. Iskustvo minulog stoljeća učinilo je da se odgajamo tako da unaprijed lošem pružamo dunjaluk ne bi li nama zapao ahiret. Tu “trgovinu” čak nazivamo vjerom, mada …

Čitaj više

I oglasi ljudima hadž

Allahu, uistinu, pripada svaka hvala, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, nema nikog ko ga može na stranputicu okrenuti, a koga ostavi u zabludi, njemu nema upućivača. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim …

Čitaj više

Primjer kako iskrena vjernica prihvata Allahovo određenje 

Dr. Fuad Sedić   Rumejsa bint Milhan je porijeklom iz medinskog plemena Benu Nedžar. Njen nadimak je Ummu Sulejm, a neki je zovu Gumejsa. Kada je Poslanikov, s.a.v.s., izaslanik Musab inb Umejr, r.a., došao u Medinu da poziva u islam ona je među prvima primila taj poziv i počela živjeti zadovoljna …

Čitaj više

Znakovi lošeg mišljenja o Allahu

Autor: Hakija Kanurić   Loše mišljenje, kao negativna osobina koje se vjernik mora osloboditi, dijeli se na dvije vrste: loše mišljenje o Allahu i loše mišljenje o vjernicima  Islamski propisi odlikuju se skladom i harmonijom tako da jedni druge upotpunjavaju i olakšavaju. Kada nađemo da je u islamu nešto zabranjeno, uočit ćemo …

Čitaj više

Zašto više ističemo ono što nemamo nego ono što imamo?

Autor: Salih Smajlović Ako biste Allahove blagodati brojali ne biste uspjeli da ih pobrojite. (Ibrahim, 34. ajet) Kako vidimo iz citiranog ajeta, Allah, dž.š., nas je obasuo brojnim blagodatima, koje mi često ne opažamo, ne zahvaljujemo se na njima svom Stvoritelju, već ističemo uglavnom ono što nemamo. Kada imamo zdravlje, …

Čitaj više

Članarina je borba na Božijem putu i ahiretski ulog

Autor: Izet Čamdžić   Različiti smo svi. Fizički izgled svakog čovjeka je unikatno Božije djelo. Želje i htijenja, naši karakteri, različiti su također. Ne zanimaju nas iste stvari u životu. Neki vole lov i članovi su tog društva. U svoj hobi između ostalog ulažu i članarinu. Neki su ribari i učlanjujući …

Čitaj više