Home / Tekstovi

Tekstovi

Vrijednosti i značaj mjeseca zul-hidždžeta

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: “Tako mi zore i deset noći…” (sura El-Fedžr 1-2) Allah dž.š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira. Zatim, i deset noći, tj. misli se na prvih deset noći …

Čitaj više

Deset lijekova za tugu

Autor: Samir Beglerović  April 24, 2020   Prije otprilike hiljadu i dvije stotine godina, jedan iskren vjernik uputio je pismo svome prijatelju, poznatom filozofu hazreti imamu el-Kindiju, u kojem ga je zamolio da napiše djelo u kojem će izložiti kako je moguće liječiti se od tuge. Odgovarajući na pismo prijatelja, hazreti imam …

Čitaj više

25 godina od genocida u Srebrenici: Porodice pristižu u Potočare

Foto: Mirsad Muratović Porodice ubijenih žrtava genocida u Srebrenici, komšije i prijatelji pristižu u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, gdje će danas biti klanjana dženaza-namaz za devet identificiranih žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine. Zbog mjera poduzetih zbog širenja koronavirusa ove godine, na 25- godišnjicu genocida počinjenog ’95. na …

Čitaj više

Brak je dom smirenosti i čvrsta obaveza

Božiji poziv upućen sa stranica Kur’ana Časnog da se ženi i udaje, da se zasniva bračna zajednica adresiran je bez iznimke cijelom čovječanstvu. „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve …

Čitaj više

Kako bi Jusuf, a.s., u naše vrijeme postupio

Autor: Hafiz Elmir Mašić  Juni 18, 2020   Nije li izolacija na koju smo ”osuđeni” velika prilika da učinimo nešto što će nam uistinu koristiti nekada u životu, kao što je Jusufu, a.s., koristila njegova aktivnost u tamnici? Zapravo, ta aktivnost će biti direktni uzrok da on nakon izvjesnog vremena napusti tamnicu …

Čitaj više

I ovo će proći

Piše: Edin Mezit Da, i ovo će proći. Ali ostat ćemo mi i ostat će naša ljudska sudbina. Ona neće proći. Neće, dakle, proći naše ljudske nesavršenosti. Damari naših ljudskih slabosti ponovo će početi kucati u nama čim osjetimo da su stege pandemije popustile. Privremeno potisnuti niski nagoni neminovno će …

Čitaj više

Možemo li kroz koronu do katarze?

Piše: Prof.dr. Zuhdija Hasanović Prisjećamo se vremena Muhammed, s.a.v.s., koji se mjesecima povlačio u pećinu Hira i posmatrao društvo u kojem je živio. Društvom je dominiralo idolopoklonstvo, svako je imao svoga boga. Vrhovni među bogovima je formalno bio Hubel, a stvarni materijalni interes. Zbog njega su ljudi gubili živote (vodili …

Čitaj više

Korona kao pouka u našem životu

Piše: Mr. Osman Smajlović, prof.  Uzvišeni Allah pohvalio je razumom obdarene jer ta skupina razmišlja i analizira ono što se dešava oko njih, uzima pouke i shvata poruke: “…to su, zaista, pouke za one koji posmatraju” (El-Hidžr, 75). Štaviše, nama muslimanima naređeno je da iz svih događaja uzimamo pouke, pa …

Čitaj više

Kako se odnositi prema Kur`anu u mjesecu Kur`ana – ramazanu

« Ne bi se smjelo desiti da nam hafizi budu obićne audiokasete, ili teoretičari koji u glavama nose ono što srcima ne razumiju, a djelima javno potvrđuju da Kur´an nije prešao ni njihova grla, a kamoli dopro do njihovih srca ». Piše: Dr. Sulejman Topoljak Kur´an, posljednja Allahova, dž.š., knjiga, …

Čitaj više

Lijepa riječ kao lijepo drvo

Autor: Redakcija  Mart 30, 2020   “Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu.” (Kur’an, 14:24.) Lijepa riječ kao lijepo drvo je poznato poređenje preuzeto iz Kur’ana i prema klasičnim islamskim tumačima Kur’ana znači tevhid ili la ilahe illallah . …

Čitaj više