Home / Tekstovi

Tekstovi

Allahova lijepa imena

Autor: Hafiz dr. Rifet Šahinović   Allah, dž. š., ima najljepša imena i najsavršenija svojstva koja su ljudima poznata iz Kur’ana i hadisa. Tako u kur’anskoj suri El-A’raf (180) stoji: „Allah ima najljepša imena pa Ga po njima zazivajte, i onih se koji skrnave Njegova imena klonite! Njima će biti plaćeno …

Čitaj više

Etički aspekti namaza

Autor: Meho Šljivo  Islamski izvori ističu da namaz sa svojim formalnim sadržajem, kontinuiranim i naizmjeničnim redoslijedom obavljanja u različitim vremenskim intervalima ima ključnu korektivnu ulogu u ponašanju i moralnom izgrađivanju ličnosti. Namaz kojeg čovjek obavlja svjesno i samovoljno u službi je njegovog duhovnog razvoja. Utjecaj namaza na ljudsku dušu je …

Čitaj više

Ljubav i blud

Autor: Autor: Ghazi bin Muhammad bin Tala  Da li u izvanbračnim odnosima ima ljubavi ili se radi samo o strasti i zadovoljavanju želje? Možemo li voljeti nešto što ne voli Allah, dž.š.? Blud je u Kur’anu pokuđena, ona je kažnjiva: za nju se snosi kazna i na dinjaluku i na …

Čitaj više

O sedždi

Autor: Edin Memić   Sedžda znači spuštanje lica (čela i nosa) na tle (zemlju) između dlanova a ispred koljena, pri čemu laktovi trebaju biti odvojeni od zemlje u slučaju kada sedždu čini muškarac dok se to kod žene ne traži, ali zato nožni prsti i kod žene i kod muškarca ne …

Čitaj više

Zikr poslije namaza u džamiji

Autor: Abdullah Hodžić   Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 841) Buharija također bilježi da je Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada …

Čitaj više

Klanjaš li sabah-namaz

Autor: Abdullah Hodžić   Ezan! Milozvučne i veličanstvene riječi. Slušamo ih svaki dan pet puta. Znaš li njihovo značenje, njihovu poruku? Pitaš li se kome su one namijenjene? Da li je ezan samo za imame, mujezine i šačicu istih vjernika, ili i za mene, i tebe i sve nas? Nekada su …

Čitaj više

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Vrijednost Bismille u svim poslovima Autor: Fuad Sedić  Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na …

Čitaj više

Mevludska retrospektiva: od krova svijeta do civilizacijskog “repa”

Piše: Haris Islamčević Nalazimo se u trećem mjesecu nove 1443. h. g. U tradiciji islama, on je označen kao mjesec rođenja posljednjega Božijeg glasonoše, Muhameda, alejhisselam, a u našoj bošnjačkoj tradiciji poznat je i kao mjesec mevluda. Ovih dana kroz razne manifestacije, svečanosti i duhovnu kontemplaciju se (iznova) prisjećamo poslanika …

Čitaj više

Mjesec rebiu-l-evvel – Mjesec samoanalize

Piše: Alem Crnkić Oktobar, 2021.god. Treći hidžretski mjesec, rebiu-l-evvel, asocira nas na Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer je u tom mjesecu rođen, ali i vratio se Gospodaru svom nakon 63 godine života. Rebiul-evvel nije sveti, odabrani mjesec, ali jeste mjesec u kojem se motiviramo da intenzivnije, sadržajnije i kvalitetnije razmišljamo …

Čitaj više

O onom bližnjem

Kur’an čovjeku pristupa kao biću koje ima stvarna ograničenja i slabosti. Stoga od njega ne zahtijeva savršenost, jer je on, ma koliko pokušavao, ne može postići. No, svojim propisima nuka čovjeka da se što više približi savršenosti, da mu ona bude ono bližnje, da što više upotpuni svoje biće, izgradi …

Čitaj više