Home / Tekstovi

Tekstovi

Bekir Bešić je osvježio svoje životno djelo – mape porušenih i oštećenih vjerskih i sakralnih objekata te koncentracionih logora u BiH 1992-1995: DOKUMENTIRAN PRILOG O KARAKTERU RATA U BiH

Posted: 11. Februara 2020. in Intervjui Ovo nije prvo javno predstavljanje lika i djela Bekira Bešića od strane ovog autora, ali za one koji ga ne poznaju, ukratko ću ponoviti: da je Bekir Bešić rođen 20. januara 1938. u Bosanskoj Otoci, da je po struci geometar te najveći dio svoje stručne karijere, pa i …

Čitaj više

Hanefijski mezheb je „nivo mektebskog znanja“, a ostalo je „ispravno slijeđenje Sunneta“

Autor: Jusuf Džafić  Novembar 02, 2019   Smutnja je tradicionalnu ispravnu praksu mijenjati sa drugom ispravnom praksom/ Ostavljanje običnim ljudima da biraju mišljenja, pritom ih indirektno savjetujući da izaberu mišljenje izvan hanefijskog mezheba ideološka je praksa koja od devedesetih godina ne jenjava Ljudi se indirektno savjetuju da izaberu mišljenje izvan hanefijskog mezheba, …

Čitaj više

Ljubav Božija

Autor: Redakcija  Novembar 01, 2019   Kako je moguće voljeti nešto što (čovjek) nije vidio, niti može zamisliti? Jer svaka ljubav pretpostavlja viđenje ili pogled zaljubljenika odakle slijedi privlačnost kojom On Svojim Prisustvom izaziva u ljudskoj osjećajnosti. Čovjek je na ovome svijetu da robuje svome Gospodaru! Postoje brojni načini sa kojima tradicionalna vjerska …

Čitaj više

Važnost dogovora u islamu

Autor: Almir Fatić  Septembar 16, 2019   …i dogovaraj se s njima (Ali ‘Imran, 159) Očigledno je da ni Kur’an ni Hadis Allahovog Poslanika, alejhisselam, nisu izričito ustanovili niti eksplicitno odredili određeni praktični model vlasti, vladavine ili način ustrojstva državne zajednice (npr. republiku, monarhiju, kraljevinu…) u kojoj će muslimani živjeti i ispoljavati svoju …

Čitaj više

Broj sedam u islamu

Autor: Fuad Sedić  Novembar 02, 2019   Prije nabrajanja hadisa u kojima se navodi broj sedam, podsjetio bih da se ovaj broj u Kur’anu navodi na više mjesta u različitim formama i značenjima. Već prva sura Kur’ana El-Fatiha, najveća po značenju i najodabranija sura kur’anska sura, kojom počinje Kur’an, ima sedam ajeta  (seb’a mesani). …

Čitaj više

Bintu Šati: Kur’anska nenadmašnost

Autor: Emina Ćeman-Kiremitci  Septembar 12, 2019   Stil kur’anskog izraza ne ostavlja ravnodušnim nikoga, a što se dublje ulazi u tajne njegove stilistike, fascinacija je veća.  Kada mufessir lingvističar objasni da riječ „es-samed“ označava nepokretnu i neuništivu stijenu, duboko usađenu u zemlju – tada se ajet „Allahu’s-samed!“duboko ucrta u savjest sa osjećajem Uzvišenog …

Čitaj više

Musliman svojim izgledom i ponašanjem predstavlja islam

Autor: Muhammed Ali el‑Hašimi  Septembar 08, 2019   Islam želi od muslimana da budu obilježeni među ljudima, izdvojeni svojom odjećom, svojim izgledom, svojim ponašanjem i postupcima, tako da budu jedan savršen primjer koji će ih učiniti dostojnim nošenja najuzvišenije poslanice ljudima. U hadisu kojeg prenosi časni ashab Ibni Hanzalija, Vjerovjesnik s.a.v.s. je …

Čitaj više

Gazzālījevi dragulji mudrosti iz iḥjā’a

Autor: Haris Dubravac  Septembar 04, 2019  Gazzālījevi dragulji mudrosti iz iḥjā’a (7/9) Čovjek je prisiljen na izbor koji mu pripada.Požurite, stoga, hitro ka pokajanju prije nego što otrovi grijeha urade s duhom vjerovanja ono što premašuje mogućnosti i sposobnosti ljekara. Nakon toga neće mu koristiti niti traženje lijeka niti savjet onih …

Čitaj više

Poruka omladini

Autor: Almir Fatić/cdv.ba  Septembar 08, 2019   Veli se da su nekog devedesetogodišnjaka upitali o tome kako mu je prošao život, pa je on odgovorio: “Kao da sam ušao na jedna vrata, a izašao na druga. Sve je bilo kao tren.” Ova mudrost izrečena životnim iskustvom jednog starca na jednostavan i razumljiv …

Čitaj više

Upravljanje problemima u četiri koraka

Autor: Ammar Bašić  Septembar 03, 2019 Spominje se da je jedan čovjek učio dovu: „Bože, daj mi sabura!“, a alim koji je prolazio pored njega mu reče: „Čovječe, ne traži sabur, jer to znači da tražiš i neki belaj prije sabura, već traži ono što ti treba, reci: daj mi zdravlja, …

Čitaj više