HADIS DANA

HADIS DANA Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset treći dan‏

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset treći dan‏   Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i nedostataka, a srce mi oplemeni istinskom Bogobojaznošću, o Ti Koji prelaziš preko propusta griješničkih. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Čovjek koji je pristrasan ili su za njim pristrasni odvezao je uzicu vjerovanja sa svoga vrata.”

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio: „Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana“!  

Čitaj više

ZEKAT KAO LIJEK OD POHLEPE

ZEKAT KAO LIJEK OD POHLEPE Postoji nekoliko definicija pohlepe, od one Ciceronove da je pohlepa snažan stav o novcu, da je vrlo važno stjecati ga, stav dubok i čvrsto usađen, do one da je pohlepa pretjerano izražena sklonost za stjecanjem materijalnih dobara i privilegija. Pohlepa se danas manifestira u različitim …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset drugi dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset drugi dan   Allahu moj, otvori mi u ovom danu vrata Tvoga izobilja, i spusti na mene Tvoje blagodati, i pomozi me u stizanju do Tvojeg zadovoljstva, i naseli me usred Dženneta, o Odazivatelju na poziv uznemirenih.   Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Uljepšaj ponašanje s onim s …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset prvi dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset prvi dan Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeseti dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeseti dan Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur’ana, o Ti Koji spustaš spokoj na srca vjernika. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Mrzak je Allahu, dž.š., slabi vjernik koji nema vjere. Upitaše ga: …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: „Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas …

Čitaj više