RAMAZANSKA DOVA: Deveti dan

RAMAZANSKA DOVA: Deveti dan Allahu moj, učini mi udio u Tvojoj opsežnoj milosti, i uputi me u ovom danu Svojim dokazima jasnim, i održi me na putu na kojem je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje naklonosti o željo onih koji čeznu. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Da li da vas obavijestim …

Čitaj više

Hadis dana

Hadis dana: Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: „Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!“

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Osmi dan‏

RAMAZANSKA DOVA: Osmi dan‏ Allahu moj, pomozi me u ovom danu u samilosti prema siročadima, i na dijeljenje hrane sirotima, i na nazivanje selama Tvojim robovima, i na druženje sa plemenitim, o utočištu onih koji ga žele. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: Ko prevari brata muslimana uskratit će mu Allah, dž.š., …

Čitaj više

Hadis dana

Hadis dana: Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: „U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Sedmi dan

RAMAZANSKA DOVA: Sedmi dan Allahu moj, pomozi me u ovom danu u postu i ibadetu, i udalji me od poniženja i grijeha, i opskrbi me u njemu neprestanim spominjanjem Tvojim, tako Ti Tvoje pomoći o Uputitelju zalutalih. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Ukoliko te brat vjernik grdi zbog onoga što zna …

Čitaj više

Hadis dana

Hadis dana: Ebu Hurejre, r.a., prenosi i ovaj hadis: „Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!“

Čitaj više

PROPISI O ZEKATU

PROPISI O ZEKATU Riječ zekat u arapskom jeziku ima značenje rast i čistoća. Ova dva značenja su prisutna u terminološkom značenju riječi „zekat“ koje ona ima u Šerijatu. Zekat čisti od grijeha osobu koja ga izdvaja. Takoder, čisti dušu od ružnog svojstva – škrtosti. Zbog ovih karakteristika, zekat nije bio …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Šesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Šesti dan Allahu moj, ne ponizi me u ovom danu griješenjem prema Tebi, i ne udari me bičem osvete, udalji povode srdžbe Tvoje, tako Ti dobrote o Ti koji si krajnja želja onih koji žele. Hadis Poslanika Muhameda,a.s.: Ko grdi svoga brata zbog grijeha od kojeg se pokajao, …

Čitaj više