HADIS DANA

HADIS DANA   Aiša, r.a., kaže: „Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHUBBU-L-’AFVE, FA’FU žANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti …

Čitaj više

O LEJLETU-L-KADR – MUBAREK NOĆI

O LEJLETU-L-KADR – MUBAREK NOĆI Nafila namaz, tj. noćni namaz koji se klanja u noći LEJLETUL-KADRA se ni po čemu ne razlikuje od običnog noćnog namaza koji se klanja u noćima mimo lejletul-kadra. To jest, klanja se kao što se klanja svaki KIJAMUL-LEJL (noćni namaz): dva po dva rekata koliko …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset peti dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset peti dan Allahu moj, učini me ovoga dana ljubiteljem prijatelja a dušmaninom neprijatelja Tvojih, i učini me sljedbenikom staze Dočetku poslanika Tvojih, o Čuvaru poslaničkih srca. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Nije od nas ko poziva fanatizmu, nije od nas ko ratuje zbog fanatizma i nije od nas …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset četvrti dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset četvrti dan   Allahu moj, tražim u ovom danu ono što će Tebe zadovoljiti, a utječem Ti se od onoga što će Tebe uvrijediti, i podari mi uspjeh da Ti se pokoravam, i da ne budem jogunast, o Udjelitelju onima koji traže.   Hadis: Poslanik, Muhamed, a.s., …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset treći dan‏

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset treći dan‏   Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i nedostataka, a srce mi oplemeni istinskom Bogobojaznošću, o Ti Koji prelaziš preko propusta griješničkih. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Čovjek koji je pristrasan ili su za njim pristrasni odvezao je uzicu vjerovanja sa svoga vrata.”

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio: „Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana“!  

Čitaj više

ZEKAT KAO LIJEK OD POHLEPE

ZEKAT KAO LIJEK OD POHLEPE Postoji nekoliko definicija pohlepe, od one Ciceronove da je pohlepa snažan stav o novcu, da je vrlo važno stjecati ga, stav dubok i čvrsto usađen, do one da je pohlepa pretjerano izražena sklonost za stjecanjem materijalnih dobara i privilegija. Pohlepa se danas manifestira u različitim …

Čitaj više