Home / Tekstovi (page 2)

Tekstovi

Zikr poslije namaza u džamiji

Autor: Abdullah Hodžić   Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 841) Buharija također bilježi da je Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada …

Čitaj više

Klanjaš li sabah-namaz

Autor: Abdullah Hodžić   Ezan! Milozvučne i veličanstvene riječi. Slušamo ih svaki dan pet puta. Znaš li njihovo značenje, njihovu poruku? Pitaš li se kome su one namijenjene? Da li je ezan samo za imame, mujezine i šačicu istih vjernika, ili i za mene, i tebe i sve nas? Nekada su …

Čitaj više

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Vrijednost Bismille u svim poslovima Autor: Fuad Sedić  Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na …

Čitaj više

Mevludska retrospektiva: od krova svijeta do civilizacijskog “repa”

Piše: Haris Islamčević Nalazimo se u trećem mjesecu nove 1443. h. g. U tradiciji islama, on je označen kao mjesec rođenja posljednjega Božijeg glasonoše, Muhameda, alejhisselam, a u našoj bošnjačkoj tradiciji poznat je i kao mjesec mevluda. Ovih dana kroz razne manifestacije, svečanosti i duhovnu kontemplaciju se (iznova) prisjećamo poslanika …

Čitaj više

Mjesec rebiu-l-evvel – Mjesec samoanalize

Piše: Alem Crnkić Oktobar, 2021.god. Treći hidžretski mjesec, rebiu-l-evvel, asocira nas na Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer je u tom mjesecu rođen, ali i vratio se Gospodaru svom nakon 63 godine života. Rebiul-evvel nije sveti, odabrani mjesec, ali jeste mjesec u kojem se motiviramo da intenzivnije, sadržajnije i kvalitetnije razmišljamo …

Čitaj više

O onom bližnjem

Kur’an čovjeku pristupa kao biću koje ima stvarna ograničenja i slabosti. Stoga od njega ne zahtijeva savršenost, jer je on, ma koliko pokušavao, ne može postići. No, svojim propisima nuka čovjeka da se što više približi savršenosti, da mu ona bude ono bližnje, da što više upotpuni svoje biće, izgradi …

Čitaj više

Strah

Autor: Almir Fatić  Maj 11, 2020   Robovanje Uzvišenom Allahu, džellešanuh, iskazuje se riječima, djelima i srcem, tj. srčanim stanjima (hal) i stepenima (mekam) koja na uravnotežen i umjeren način odražavaju visoke moralne kvalitete vjernika. Ti kvaliteti su, opet, rezultat znanja, spoznaje i prakse. Ukrašavanje moralnim kvalitetima spada u imperative vjere. Vjerovati znači …

Čitaj više

Otkud arapske riječi u Skandinaviji?

Jednom ne tako davno u našem lijepom gradu Mostaru priča nas je ponijela do toga “otkud arapske riječi u danskom?, otkud u švedskom jeziku?!” – na što nam je skrenuo pažnju jedan divni insan koji je poznavao jezik i dugo živio u Skandinaviji. Eh, sad… Kao osoba koja nastoji ploviti …

Čitaj više

Istinit događaj o snazi dove

Autor: Ajdin Kovač  Maj 08, 2020   Vrijednost i bitnost dove za svakog vjernika je neizmjerna i velika, jer je dova najjače vjernikovo oružje koje mu je na raspolaganju u svakom vremenu i na svakom mjestu i koje mu ne može niko oduzeti i zabraniti. O dovi se može govoriti sa raznih …

Čitaj više

Ljubav Pejgambera prema Allahu i svemu ostalom

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je. (Âlu ‘Imrân, 31) Rekao je Muhammed, a.s.: “Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se međusobno ne zavolite. Hoćete li da vas …

Čitaj više