Home / Tekstovi (page 10)

Tekstovi

Tefekkur: Poziv na razmišljanje

Tefekkur: Poziv na razmišljanje Autor: Almir Fatić  Januar 25, 2019   Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o ajetima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili (Sad, 29). Kur’an je Knjiga koja čovjeka, između ostalog, oslovljava kao biće razmišljanja pozivajući ga da maksimalno i …

Čitaj više

JEDNA OVCA I DEVEDESET DEVET OVACA

JEDNA OVCA I DEVEDESET DEVET OVACA Autor: Enes Karić   Avgust 07, 2018 U Knjizi se na ovom mjestu (Ṣād, 38:21-24) donosi i jedna neočekivana zgoda, evo kako tu zgodu Božija Objava kratko kazuje: “A da li je do tebe [o Muhammede] vijest o parničarima došla, kad su prešli preko zida …

Čitaj više

ZAŠTO JE MŪSĀ MORAO BACITI ŠTAP?

ZAŠTO JE MŪSĀ MORAO BACITI ŠTAP? Autor: Enes Karić  Avgust 07, 2018 “A šta ti je to u ruci desnoj, o Mūsā?“ “Ovo je štap moj!“ – odgovori on – “oslanjam se na njega ja, ovcama svojim lišće skidam njime, a i u druge koristi mi svrhe!“ “Baci ga [štap], o …

Čitaj više

Članarina je ahiretski ulog

Članarina je ahiretski ulog Autor: Izet ef. Čamdžić  Decembar 06, 2018 Različiti smo svi. Fizički izgled svakog čovjeka je unikatno Božije djelo. Želje i htijenja, naši karakteri, različiti su također. Ne zanimaju nas iste stvari u životu. Neki vole lov i članovi su tog društva. U svoj hobi između ostalog ulažu …

Čitaj više

Naše je da se trudimo, a ne da reklamiramo svoj trud

Naše je da se trudimo, a ne da reklamiramo svoj trud Autor: E. Subašić  Decembar 07, 2018 Ponekada u životu mukotrpno radimo, iz dana u dan, poslove koje ne vide ni članovi porodice ni poslodavci. Nije nam potrebno priznanje ili nagrada, ali želimo razumijevanje kada učinimo grešku ili, pak, nedovršimo određene …

Čitaj više

PRVO TREBA UŽINATI!

PRVO TREBA UŽINATI! Autor: Enes Karić  Avgust 07, 2018 “I kad njih dvojica [Musa i njegov pratilac, mladić Yašuʻa ibn Nūn] dopriješe do susretišta mora dva, ribu svoju zaboraviše, a ona, prihvativši se svoga puta, skliznu u more! A kad [još dio puta] odmakoše, Musa momku svome reče: “Daj nam užinu …

Čitaj više

Gazzālījevi dragulji mudrosti iz Iḥjā’a (5/9)

Gazzālījevi dragulji mudrosti iz Iḥjā’a (5/9) Autor: Haris Dubravac  Novembar 28, 2018 Gazzālījevi dragulji mudrosti iz iḥjā’a (5/9) (5/9) Kada čovjek spozna Allaha, dž.š., onda je spoznao samoga sebe, a kada spozna sebe, spoznao je svoga Gospodara. Spoznaja srca i suštine njegovih svojstava spada u temelje vjere i predstavlja osnovu slijeđenja Allahovog puta. …

Čitaj više

Ja sam Muhammed i Ahmed

Ja sam Muhammed i Ahmed Autor: Rifet Šahinović  Novembar 20, 2018 „A kada Isa, sin Merjeme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, – da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen, i da vam vijest radosnu o Poslaniku, imena Ahmed prenesem, koji će doći nakon mene. Pa …

Čitaj više

TRAJANJE IBRĀHĪMOVA SNA

TRAJANJE IBRĀHĪMOVA SNA Autor: Enes Karić  Avgust 07, 2018 “I obradovasmo ga [Ibrāhīma] dječakom blagim. Pa kad je stasao da mu je i u poslu pomagao, on reče: “O sinko moj! Doista sam u snu vidio da bih te zbilja zaklati trebao! Pa šta ti misliš?“ A on reče: “O moj …

Čitaj više

ŠUPLJA DEBLA PALMINA

ŠUPLJA DEBLA PALMINA Autor: Enes Karić  Avgust 07, 2018 Motiv “šupljih debala palminih“ spominje se samo jednom u Kurʼānu, u suri al-Ḥāqqah/Čas neizbježni(69:6-7). Dakako, tom motivu treba pridodati i motiv “izvaljenih stabala palminih“ koji se spominje u suri al-Qamar/Mjesec (54:20). Dakako, strašan je to spomen, odnosi se na ljude i kataklizme koje ih pogađaju. …

Čitaj više