Home / Aktuelno / Brak je dom smirenosti i čvrsta obaveza

Brak je dom smirenosti i čvrsta obaveza

Božiji poziv upućen sa stranica Kur’ana Časnog da se ženi i udaje, da se zasniva bračna zajednica adresiran je bez iznimke cijelom čovječanstvu.

„Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (En-Nur, 32)

Islam brak ne idealizira niti ga banalizira. Brak nije ni sakrament ni obični ugovor. Brak je dogovorni ugovor koji se zasniva na uzajamnom sporazumu dvoje supružnika. Kada se javno i pred svjedocima sklopi i obznani, brak postaje jedinstven fizički, psihološki i pravni odnos između dva Božija stvorenja. Kao takav brak je misakan galiza (čvrsta obaveza), koji se zasniva na principima bogobojaznosti, povjerenja i pravde.

Ali, ma kako važni bili principi i načela na kojima se brak temelji, nijedan brak ne može opstati i ostvariti svoju punu svrhu ako se hermetički zatvori na formalno poštivanje proklamovanih načela. Emocionalna cjelina bračnog iskustva i egzistencijalna punina života u bračnoj zajednici postiže se pomoću krunskih Božijih bračnih darova, a to su prvenstveno intimna bliskost i povezanost, ljubav i samilost . „I od Njegovih znakova i to je da On za Vas, od samih Vas, žene stvara, da se uz njih smirite i među vas ljubav i samilost dao je. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju. „( Er-Rum, 21)

U braku se međusobno prepliću, prožimaju, dodiruju i susreću najsuptilnija ljudska osjećanja neophodna za zdrav duševni život pojedinca, poput žudnje, ljubavi, nježnosti, ali se iz braka kao „čvrste obaveze“ rađaju i razvijaju karakterne vrline neophodne za održavanje i produžetak ljudske vrste i društva u cjelini. Bez hairli braka nema stabilne porodice, niti odgovornog roditeljstva. Bez braka kao okvira porodičnog života nema ni autoritativnog očinstva, brižnog materinstva, skladnih rodbinskih i međuljudskih veza i odnosa.

Po učenju islama, u braku supružnici nikada ne mogu biti potpuno jednaki, (ako jednakost shvatamo u liberalnom i zapadno-evroskom smislu te riječi) jer Allah džellešanuhu muškarca i ženu u biološkom i psihološkom smislu stvara drukčijim: „…a žensko nije kao muško“. (Alu-Imran, 32)

Budući da je svaki čovjek mikrokosmos, Allah džellešanuhu zahtijeva da muž i žena jedno drugom pruže najbolji dio sebe, te da jedno drugo duhovno i moralno podupiru, štite i nadopunjuju: „ One su odjeća Vaša, a vi ste odjeća njihova.“ (El-Bekara, 187)

U svom testamentalnom govoru na Oprosnom hadžu Poslanik Muhammed a.s., između ostalog je rekao:

„Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stiče Džennet pod nogama majke. Dijete pripada onome u čijoj se postelji rodilo. Čuvajte se preljuba i ljubomore: prvo je težak grijeh, a drugo vodi nesreći u braku. Ženite se onima koje volite, a kada vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene a i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i sa mnogo dobrote. Ako prema vašim ženama osjetite blagu odbojnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao vašu sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, poštujte dakle, emanet Božiji.“

Rukajja Maqsud, britanska spisateljica, napisala je sjajnu knjigu o braku pod naslovom „Vodič za muslimanski brak“. U knjizi je uporedila srećan brak sa lijepo uređenom i njegovanom baščom: „Kada uđete u lijepu baštu i kada vas zadive obilje i ljepota cvjetova, urednost ograda i travnatih površina, odsustvo napadnih insekata i druge gamadi, nikada vam ne pada na pamet ni za kratko da je to tako slučajno. Odmah znate da su tu bašču uredili osoba ili osobe koje vole vrtlarstvo i koje su bile odlučne da bez obzira na sve probleme naprave stvar izvanredne ljepote i radosti. Brak se njeguje na identičan način. Morate biti u stanju da u svojoj glavi vidite vrstu vrta/braka koji biste željeli imati kada bude gotov, i raditi u tom pravcu. Ako se stvari budu odvijale malo drugačije nego što ste očekivali, to neće biti od velike važnosti, jer vi imate okvirni plan koji vas vodi u ispravnom pravcu, i sve nepredviđeno bit će stavljeno u službu ostvarenja postavljenog cilja..“

Zabrinjavajući je podatak koji je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine da je u periodu između 2008. i 2017. razvedeno skoro 25.000 brakova. Smanjen natalitet i povećan mortalitet odaju sumornu demografsku sliku naše zemlje u kojoj po riječima stručnjaka nedostaje ozbiljne pronatalitetne politike.

Ohrabrujmo mladiće i djevojke da na vrijeme zasiju plodove za svoju životnu bašču, da strpljivo i s ljubavlju grade svoj dom u kojem će pronaći mir i sigurnost. Pravilnim izborom bračnog druga i spremnošću da brak učine okosnicom zdrave porodice mladi ljudi krče sebi put u budućnost, u nove životne prilike i mogućnosti. U braku i brakom se čuva vjera, gradi porodica, podiže odgojeno potomstvo, suzbija seksualna razuzdanost.

Bez ustezanja potrebno je osuditi relativiziranje značaja braka i života u bračnoj zajednici. Tu prije svega mislimo na odgađanje braka zbog egoističnih ambicija, tolerisanje vanbračnih nemoralnih veza i odnosa, razaranje bračnih zajednica usljed trivijalnih razloga i neodgovornosti supružnika. Brak je svojevrsna božanska institucija na čijim temeljima opstaje život na Zemlji. Ko se drzne da poljulja temelje te institucije, prvo će obesmisliti i obezvrijediti vlastiti život.

islamskazajednica.ba

About SIF-N

Check Also

NEĆEMO ZABORAVITI GENOCID U SREBRENICI