Home / Aktuelno / Mjesec rebiu-l-evvel – Mjesec samoanalize

Mjesec rebiu-l-evvel – Mjesec samoanalize

Piše: Alem Crnkić

Oktobar, 2021.god.

Treći hidžretski mjesec, rebiu-l-evvel, asocira nas na Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer je u tom mjesecu rođen, ali i vratio se Gospodaru svom nakon 63 godine života.

Rebiul-evvel nije sveti, odabrani mjesec, ali jeste mjesec u kojem se motiviramo da intenzivnije, sadržajnije i kvalitetnije razmišljamo i promišljamo o sebi, našim porodicama te o sadržaju naših života u kontekstu bliskosti i povezanosti sa sunnetom Allahovog poslanika, s.a.v.s.

Prije svega, preispitivamo domet našeg znanja i poznavanja životopisa (Sire) Allahovog poslanika, jer je to nulta tačka s koje polazimo u smjeru ispoljavanja osjećaja ljubavi i poštovanja prema najodabranijem i najdražem Božijem stvorenju, a za nas najboljem uzoru u svim segmentima života.

Kako uopće govoriti o ljubavi prema Allahovom poslaniku, a.s. ukoliko nedovoljno ili površno poznajemo njegov život odnosno, nismo pročitali nijednu Siru-životopis posljednjeg Allahovog poslanika, s.a.v.s.?

Počašćeni smo kao ummet da je upravo najvjerodostojniji i najdetaljniji životopis jednog čovjeka i jednog Božjeg poslanika, upravo životopis poslanika Muhammeda, a.s.

Mjesec rebiul-evvel je idealna prilika da osvježimo, nadogradimo ili iznova potvrdimo svoju opredjeljenost u nastojanju i želji da detaljno iščitavamo životopis poslanika Muhammeda, a.s. kroz koji ćemo spoznati posebnost voljenog Poslanika, ali i potvrditi naše emocije u smjeru slijeđenja njegovog sunneta.

Kur’anski podsjetnik izražen u 31. ajetu sure Ali Imran je i više nego dovoljan poticaj, stimulacija, ali i usmjerenje za svakog odgovornog muslimana i vjernika da put prema Allahovoj ljubavi i Njegovom oprostu je put slijeđenja Allahovog poslanika, s.a.v.s. „Reci: ‘Ako Allaha volite, mene (poslanika Muhammeda) slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali-‘Imran, 31)

Razina i domet slijeđenja sunneta Allahovog poslanika, s.a.v.s. je drugo suštinsko pitanje za sve nas.

Da li imamo fragmentirani ili selekcijski pristup slijeđenju sunneta u onim djelima i postupcima kojima smo mi skloni odnosno kako razumijevamo sunnet u kontekstu današnjeg vremena i prostora i u kontekstu Poslanikovih metoda i umijeća ophođenja, komunikacije sa ljudima kojima je bio okružen?

Da li je najčešća razina i domet primjene sunneta u ponašanju prije jela, prije spavanja, davanja prednosti desnoj strani, nazivanja selama i klanjanja sunneta ili se trudimo da sunnet kreira naš stil ponašanja, odnosa i komunikacije sa drugim ljudima?

Zbog čega je Allahov poslanik najviše osvajao srca ljudi i približavao ih islamu?

Odgovor nam daje časni Kur’an, 4. ajet sure El-Kalem: Ti si (Poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem) uistinu najboljeg morala!

Allahov Poslanik je lično definirao vlastitu životnu ulogu i misiju u poznatim riječima: “Došao sam ili poslan sam da upotpunim plemenite osobine kod ljudi, da izgradim i uljepšam njihov karakter, ćud, ahlak.“

Temeljem navedenih riječi, možemo zaključiti da je jezgro sunneta, njegov suštinski i središnji dio izgradnja karakternih crta svakog čovjeka kroz eliminiranje ili preveniranje negativnog stila ponašanja, a s druge strane unaprijeđivanje plemenitih osobina shodno ličnosti svake individue jer je Allahov poslanik, s.a.v.s. različito odgovarao ljudima različitog karaktera kako bi im skrenuo pažnju na važnost promjene, izmjene ili dopune onog svojstva koje je potrebno konkretnoj osobi.

Najveće počasti, nagrade i deredže obećane su upravo takvima, onima koji rade na izgradnji svoga ahlaka. Allahov poslanik, s.a.v.s. je obećao svoju bliskost, blizinu i društvo onima koji se potrude imati najbolji ahlak.

Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka!“ (Buharija)

Biti najdraži i najbliži Allahovom Poslaniku, biti u njegovoj blizini i društvu je zaista najveća vjernička čežnja i počast, jer to znači i džennetsku nagradu koja se opet veže za najljepši ahlak kako nam to potvrđuje hadis Allahvoog poslanika: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta će najviše ljude uvesti u Džennet, pa je rekao: ‘Takvaluk (bogobojaznost) i lijep ahlak'” (Tirmizija)

Razinu ljubavi prema Allahovom Poslaniku koja rezultira Allahovom ljubavi ali i Poslanikovom blizinom i njegovim društvom najbolje ćemo dokazati i pokazati kroz razinu našeg ahlaka.

To je suštinski sunnet, ali i “deficitarni” sunnet našeg vremena i društva. Ujedno, to je i najteža primjena sunneta.

Sve ono u čemu si slab, u čemu imaš negativnost, Poslanik bi te u tome savjetovao da to ispraviš i budeš bolji. Tako je odgovarao ljudima u svom vremenu.

Koliko smo spremni prije svega suočiti se sa s našim slabostima, priznati ih i učiniti korak više da ih se riješimo, toliko koraka ćemo više učiniti prema našem Poslaniku. Potrudimo se da u mjesecu Rebiul-evvelu oživimo temeljni sunnet, najvažniju misiju s kojom je Allahov poslanik, s.a.v.s. došao i koju je ostvario, a to je uljepšavanje karaktera, ahlaka.

Preporod.info

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …