Home / Aktuelno / Istigfar, moćno oružje i lijek: SEJJIDU-L-ISTIGFAR

Istigfar, moćno oružje i lijek: SEJJIDU-L-ISTIGFAR

Allah, dž. š., uvijek je sa svojim robovima, ma gdje bili, i kad god Mu upućuju dove i čine istigfar, On ih nikada neće vratiti praznih ruku i neuslišanih dova.

Istigfar je duhovna spona s Bogom.  Istigfar je moćno oružje i lijek.

“Tražite oprosta od svoga Gospodara! On zbilja prašta! On će vam kišu obilatu slati, i imetkom vas i sinovima pomoći, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati!” (Nuh, 10-12)

“Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, dat će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će ga odakle se i ne  nada.” (Hadis bilježi Imam Ahmed)

Prvak među dovama je dova koju Muhammed a. s., Allahov Poslanik, naziva Sejjidul-istigfar – krunom pokajanja.

„Ko izgovori ovaj istigfar (dovu) ujutro, čvrsto vjerujući u njegove riječi, te umre tog dana prije nego omrkne, on je od stanovnika Dženneta, ako ga kaže u toku noći čvrsto uvjeren u te riječi, i umre prije nego svane, pa i on je od stanovnika Dženneta.“ (Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu)

SEJJUDU-L-ISTIGFAR

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALAKTENI VE ENE ‘ABDUKE, VE ENE ‘ALA ‘AHDIKE VE VE’ADIKE MESTETA’TU, E’UZU BIKE MIN ŠERRI MA SANA’TU, EBUU LEKE BI NI’AMETIKE ‘ALEJJE, VE EBUU BI ZENBI, FAGFIRLI, FE INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. Amin

Prijevod:

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih Tebi dao, koliko mogu. Zaštiti me od zla koje počinim. Ja priznajem Tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer osim Tebe, grijehe niko oprostiti ne može. Amin

KUNUT DOVE:

ALLAHUMME INNA NESTE’INUKE, VE NESTAGFIRUKE, VE NESTEHDIKE, VE NU’MINU BIKE, VE NETUBU ILEJKE, VE NETEVEKKELU ALEJKE, VE NUSNI ALEJKE-L-HAJRE KULLEHU, NEŠKURUKE VE LA NEKFURUKE, VE NAHLE’U VE NETRUKU MEN JEFDŽURUK. ALLAHUMME, IJJAKE NA’BUDU, VE LEKE NUSALLI, VE NESDŽUDU, VE ILEJKE NES’A VE NAHFIDU, NERDŽU RAHMETEKE VE NAHŠA AZABEK; INNE AZABEKE BI-L-KUFFARI MULHIK.

Allahumme ehdina fi men hedejt
ve `afina fi men `afejt,
ve tevellena fi men tevellejt
ve barik le na fi ma e`atajt
ve kina sherena ma kadajt.
Inneke takdi ve la jukda `alejk.
Ve innehuu la jezilu men valejt, ve la ye`izu men `adejt.
Tebarekte Rabbena ve te`alejt. Dzeza Allahu `anna sejjidena Muhammeden sallahu te`ala ve selleme ve huve ehluh. Amin


 

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN