Home / Aktuelno / Hadis dana

Hadis dana

Hadis dana: Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!“

“POST JE ŠTIT, A SADAKA PONIŠTAVA GRIJEHE…”

Imam Ahmed prenosi od Mu’az ibn DŽebela da je rekao: “Bio sam sa Allahovm Poslanikom na putovanju pa sam jednog dana bio blizu njega, i tako, putujući, pitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, reci mi o poslu koji uvodi u Džennet a udaljava od Vatre?’ Rekao je: ‘Pitao si me o nečem važnom što je lagahno onom kome Allah to olakša: da obožava Allaha, druge mu ne pridružuje, obavlja namaz, daje zekat, posti ramazan, obavlja hadž’, a zatim rekao je: ‘Hoćeš da ti ukažem na vrata hajra? Post je štit, sadaka poništava grijehe kao i namaz čovjeka u dobokoj noći.’ A zatim je proučio:
‘Podižu se bokovi njihovi iz postelja’, dok nije došao do:
‘kao nagrada za ovo što su činili skrivene radosti čekaju.’ Zatim rekao je: ‘Hoćeš li da ti kažem koja je stvar najvažnija, šta je stup, a šta vrh?’ Rekao sam: ‘Da, Allahov Poslaniče’, pa rekao je: ‘Najvažnija stvar je islam, stup njegov je namaz, a vrhunac njegov je džihad na Božijem putu’, a zatim rekao je: ‘Hoćeš li da te obavijestim o onom sto sadržava sve to?’ Rekao sam mu: ‘Svakako, Allahov Poslaniče.’ Uzeo se za jezik, pa rekao je: ‘Sustegni se u ovome’, pa sam rekao: ‘O Allahov poslaniče, hoćemo li mi biti prekoreni za ono što budemo govorili?’, Rekao je: ‘Majka te izgubila, o Mu’aze, a da li se ljudi licima svojim okrenutim obaraju u Vatru?’ – ili rekao je: ‘…nosevima njihovim, osim zbog posljedica njihovih jezika?!'” Hadis prenose Tirmizi, Nesai, Ibn-Madze u njihovim velikim Sunenima” od Muslima i Buharija prenosi od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: ‘Svojim dobrim robovima pripremio sam ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je čovjek ikad nešto tako i pomislio.'” Navode ga u oba “Sahiha” Buharija i Muslim bez ikakvog dodatka. Ebu-Hurejre rekao je: “Čitajte ako Želite… ‘I niko ne zna kakve ih, kao nagrade za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”

About SIF-N

Check Also

NEĆEMO ZABORAVITI GENOCID U SREBRENICI