Home / Aktuelno / VRIJEDNOSTI DOVE

VRIJEDNOSTI DOVE

“Odazivam se dovi molitelja kada Me zamoli!”

Dova mijenja kader

Hadis koji slijedi jasno otkriva mnogo važnih stvari: “Vrata milosti će biti otvorena onome kome budu otvorena i vrata dove! Allahu je najdraže da se od Njega traži zdravlje! Dova zaista koristi za ono što te je zadesilo, ali i za ono što te nije zadesilo! Zato [Allahu], dovu upućujte!” (Tirmizi, 3548)

U nekim hadisima umjesto “vrata milosti će biti otvorena” se navodi “vrata Dženneta će biti otvorena”. Ovim riječima ukazuje se posebna počast dovi, jer onaj ko upućuje dove kontinuirano se sjeća Gospodara i obraća Mu se.

Riječi: “Dova zaista koristi za ono što te je zadesilo” mogu se razumjeti u smislu da onaj ko upućuje dove lakše podnosi belaje i nedaće koje ga zadese, kao i u smislu da je dova uzrok otklanjanja ili nestanka belaja. Riječima “ali i za ono što te nije zadesilo” moguće je da se aludira na to da je dova bila uzrok da čovjeka nešto ne zadesi.

U drugom hadisu kojeg također prenosi Tirmizi (2139) se navodi: “[Allahovo] određenje mijenja samo dova, a život produžava samo dobročinstvo”. U ovom hadisu je dokaz da uzvišeni Allah dovom otklanja ono što je odredio Svome robu, o čemu se navode i brojni drugi hadisi, a što se potvrđuje i kur’anskim ajetom (er-Ra‘d, 39): Dokida Allah šta hoće, a ustanovljava [šta hoće]; i kod Njega je Glavna Knjiga!”

Dova se prima

A kada te upitaju robovi Moji o Meni, Ja sam, doista, blizu. Odazivam se dovi molitelja kada Me zamoli; zato neka se i oni odazivaju Meni, i neka vjeruju u Mene kako bi bili upućeni na Pravi put (el-Bekare, 186).

I ovaj ajet, između ostalih, dokazuje da Uzvišeni prima dove molitelja, tj. onih koji Mu se obraćaju. U to nema nikakve sumnje! Štaviše, molitelj treba biti uvjeren da će On udovoljiti njegovoj molbi: “Obraćajte se Allahu, dž.š., dovom i pritom budite uvjereni da će vam udovoljiti molbi! Znajte da dž.š., neće udovoljiti molbi koja dolazi iz nemarnog srca” (Tirmizi, 3479). Allahov Poslanik, a.s., u hadisima je posebno izdvojio nekolicinu osoba kojima se, bez sumnje, primaju dove: 1) onome kome je učinjena nepravda, “pa makar bio i grješnik”, 2) postaču sve dok ne iftari, 3) pravednom vođi, 4) roditelju koji dovi protiv djeteta.

Uvjeti i adabi dove

Da bi dova bila primljena kod uzvišenog Allaha, potrebno je ispuniti njene ključne uvjete. Njihov nedostatak uzrokuje odbijanje dove. U te uvjete spadaju: a) iskreno obraćanje Allahu sa skrušenošću i poniznošću; b) ne moliti za grijeh ili prekid rodbinskih veza; c) opskrba, hrana i odjeća ne smiju biti haram i d) ne požurivati sa uslišavanjem dove. Imam-i Gazali u svome Ihjā’u navodi deset adaba dove.

Ovdje ćemo ih prenijeti u sažetijoj formi: Iščekivati posebne i časne trenutke za upućivanje dove, kao npr., Dan Arefata, mjesec ramazan, petak, zadnja trećina noći.

Koristiti prilike u časnim stanjima. Prilikom učenja dove okrenuti se prema Kibli i podignuti ruke u visinu. Kada se dova završi, rukama treba potrati lice. Spuštanje glasa između glasnog i nečujnog učenja. Najbolje se ograničiti na tradicionalne dove, jer čovjek može preći granicu i zatražiti od Allaha, dž.š., ono što nije u njegovom interesu. Prilikom učenja dove treba pokazivati skrušenost i strahopoštovanje, nadu i strah. Prilikom upućivanja dove treba biti odlučan i uvjeren u uslišenje te gajiti iskrenu nadu u dovu. U dovi treba biti uporan i ustrajan i ponoviti je tri puta.

Dovu treba početi sa spominjanjem uzvišenog Allaha, a ne s traženjem neke potrebe ili želje.

Pokajanje, vraćanje onoga što je nezakonito oduzeto i odlučno i snažno okretanje Uzvišenom. Najprije, od ovih stvari ovisi primanje dove ( Ihjā’, 2/243-57).

Koristi dove

Na osnovu navedenoga možemo derivirati brojne izvanredne vrijednosti i koristi dove.

U jednoj rečenici, to bismo mogli iskazati na sljedeći način: Dova je izraz naše pokornosti, ibadeta uzvišenom Allahu i dokaz našeg iskrenog vjerovanja u Njega; liječi oholost, otklanja nesreću, aktivira tevekkul, privlači Božiju ljubav a odagnava Njegovu srdžbu; poboljšava bratsku ljubav među muslimanima i znak je iskrenih Allahovih robova.

Autor: Prof.dr. Almir Fatić

Dova koja otklanja brige i liječi tugu

U ovom članku donosimo dovu koja vam može pomoći da se riješite briga koja vas muče…  Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige:

“Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azim”

Prijevod dove: Dovoljan mi je Allah – nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog!

Hadis bilježi imam Tirmizi. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.

Kada učiš ove riječi: „Dovoljan mi je Allah…“, razmisli malo o njima.

Budi svjestan da je Allah tvoj pomagač, nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjaš, On je Gospodar Arša Veličanstvenog. Zikr se ne smije svesti samo na mehaničko izgovaranje jezikom, već trebamo i srce osjetiti veličinu i moć Allaha, dž.š., našeg Zaštitnika i Stvoritelja.

Važno je spomenuti da je ovaj zikr: „Dovoljan nam je Allah…“ sastavni dio večernjeg i jutarnjeg zikra, kojeg je Muhammed, a.s., redovno praktikovao.

Večernji i jutarnji zikr je sastavljen od dova, zikrova i učenja sura iz Kur’ana koje nas štite od šejtanskog i ljudskog zla, lijek su za psihičke i tjelesne bolesti, povećavaju nafaku, otklanjaju belaje, brišu nam grijehe i približavaju našem Gospodaru, pa je zato lijepo kad bismo ih svakodnevno praktikovali. Možemo ih pronaći u zbirci dova „Hisnu-l-Muslimi“ (Zaštita svakog muslimana), ali i na internetu.

Autor: Nedim Botić  

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

Šta bi musliman trebao raditi petkom

S obzirom da je petak kod Allaha, dž.š, toliko odlikovan, poželjno je da mu iskažemo …

%d bloggers like this: