Home / Aktuelno / Vrijednost ramazana u odnosu na ostale mjesece

Vrijednost ramazana u odnosu na ostale mjesece

Piše: Dr. Ahmed Adilović

Na osnovu kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, s.a.v.s, jasno je da je Allah, dž.š, iz određenih razloga, odabrao određene ljude, mjesta i vremena.

Tako je, naprimjer, On je poslanicima, šehidima i posebno zaslužnim osobama dao prednost u odnosu na druge ljude, haremima Kabe, Poslanikove džamije i El-Mesdžidul-Aksa dao je prednost u odnosu na druga mjesta, petku je dao prednost u odnosu na druge dane u sedmici, mubarek noćima u odnosu na druge noći, ramazanu u odnosu na druge mjesece, itd.

Kada je riječ o odabranim mjesecima, na osnovu ajeta i hadisa jasno je da su i el-ešhurul-hurum, tj. zabranjeni mjeseci (neki tu sintagmu prevode kao sveti mjeseci) odabrani, ali nema sumnje da se ramazan ističe i ima prednost u odnosu na sve druge mjesece, pa i na el-ešhurul-hurum. Ta prednost ogleda se, uglavnom, u karakteristikama koje ćemo navesti u nastavku teksta.

1. U ramazanu je objavljen Kur’an

Allah, dž.š., govoreći o karakteristici ramazana koju nemaju drugi mjeseci, kaže: “Mjesec ramazan je onaj u kojem je objavljen Kur’an, kao uputa ljudima i jasni dokazi Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla…” (El-Bekare, 185). Iako neki ovaj ajet prevode i tumače u smislu početka objavljivanja Kur’ana u ramazanu, ajet jasno kaže da je Kur’an objavljen u ramazanu, a tako tumači i većina komentatora Kur’ana.

U svakom slučaju, objavljivanje Kur’ana je od izuzetnog značaja, pa je praksa od Poslanika, s.a.v.s. do danas, da se u ramazanu Kur’an uči više nego u drugim mjesecima, zajednički (mukabela) i pojedinačno. Zato se vjernici trebaju potruditi da u mubarek mjesecu ramazanu što više uče Kur’an, da ga što više slušaju, da ga uče napamet, da ga čitaju u prijevodu i usvajaju njegova značenja.

Interesantno je da su i neke druge objave spuštane u mjesecu ramazanu, što vidimo iz hadisa kojeg bilježi Ahmed i drugi: “Suhufi Ibrahima, a.s. su objavljeni u prvoj noći ramazana, Tevrat je objavljen u sedmoj noći ramazana, Indžil u četrnaestoj noći ramazana, a Kur’an je objavljen dvadeset pete noći ramazana” (Neki učenjaci ga ocjenjuju kao hasen a neki kao da’if ).

2. U ramazanu je najodabranija noć, Lejletu-l-kadr

Najodabranija od svih noći u toku godine je Lejletu-l-kadr, za koju Allah, dž.š., kaže: “Zaista smo ga Mi objavili u Noći sudbine. A znaš li ti šta je Noć sudbine? Noć sudbine bolja je od hiljadu mjeseci!” (El-Kadr, 1-3). U tim ajetima Allah, dž.š. kaže da je Kur’an objavljen u Lejletul-kadru, tj. Noći sudbine, a iz citiranog ajeta iz sure El-Bekare jasno je da je ta noć u mjesecu ramazanu.

Pored toga, u vjerodostojnim hadisima se navodi da je ona jedna od noći u posljednjoj trećini mjeseca ramazana, a prema nekim od tih hadisa, to je jedna od neparnih noći posljednje trećine ramazana.

Allahove riječi da je ta noć bolja od hiljadu mjeseci mufessiri naječešće tumače u smislu da je nagrada za dobra djela u toj noći vrjednija od nagrade za sva djela počinjena u periodu od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći, što iznosi preko osamdeset tri godine.

O vrijednosti te noći govore i brojni hadisi, poput sljedećeg: “Onome ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni do tada učinjeni grijesi!” (Buhari i Muslim). S obzirom na to, vjernici se trebaju potruditi da ovu noć provedu što više u ibadetu (namazu, učenju Kur’ana, zikru, dovama…), a pošto nije sigurno koja je to noć, trebaju se truditi da što više ibadete u posljednjoj trećini mjeseca ramazana, naročito u neparnim noćima.

3. Post u ramazanu je obaveza, a u drugim mjesecima preporučeno djelo

O obavezi i koristi posta u mjesecu ramazanu Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, određeni broj dana, da biste bili bogobojazni…” (El-Bekare, 183-184). Iz tih Allahovih riječi jasno je, između ostalog, da je post propisan kao obaveza, zatim da se pod određenim brojem dana misli na ramazan, te da post pomaže vjernicima da budu bogobojazni, odnosno da se klone loših a rade dobra djela.

O velikoj vrijednosti posta uz ramazan svjedoče i brojni hadisi, poput sljedećeg: “Onome ko isposti ramazan, vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni do tada učinjeni grijesi!” (Buhari i Muslim)

Post je koristan i izvan mjeseca ramazana, ali tada nije obavezan nego preporučen, kao dobrovoljni ibadet. U tom smislu, u brojnim hadisima se navodi da je Poslanik, s.a.v.s. preporučivao izvan ramazana najmanje tri dana posta u svakom mjesecu, dva dana u sedmici, post u posebnim prilikama i – kao maksimum – post Davuda, a.s. tj. jedan dan postiti a drugi ne postiti, tokom ostalih jedanaest mjeseci u godini.

4. U ramazanu su vrata Dženneta otvorena, a vrata Džehennema zatvorena i šejtani su sputani

Ima više hadisa u kojima se navode posebne odlike mjeseca ramazana, kao što su otvaranje vrata Dženneta, zatvaranje vrata Džehennema, sputavanje šejtana, itd. Tako se u jednom hadisu navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada nastupi prva noć mjeseca ramazana sputaju se šejtani i opaki džini, zatvore se sva vrata Džehennema, a otvore sva vrata Dženneta. Svake noći jedan glasnik poziva: `O ti koji želiš dobro, priđi, a ti koji želiš zlo, prestani!’ I, Allah svake noći oslobađa (određene osobe) od Vatre.” (Ahmed i Bejheki)

U drugom hadisu stoji da je Poslanik rekao: “Došao vam je ramazan, blagoslovljeni mjesec. Allah vam je post u njemu učinio obaveznim, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema i u njemu se vežu opaki šejtani. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, ko ne postigne njeno dobro on je puno izgubio!” (Nesai)

Ovi i slični hadisi ukazuju na to da je ramazan poseban period, u kojem je lakše činiti dobra djela nego inače i lakše je kloniti se loših djela nego inače, pa tu priliku treba iskoristiti za činjenje što više dobrih djela i približavanje Allahovoj milosti i oprostu.

5. Teravih namaz se klanja samo u ramazanu

Nema sumnje da je Poslanik, s.a.v.s., klanjao teravih namaz u ramazanu i preporučivao ashabima da to i oni čine, zbog čega se ona od tada klanja sve do danas, u džematu ili pojedinačno. U jednom hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Onome ko provede ramazan u ibadetu, vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni do tada učinjeni grijesi!” (Buhari i Muslim) Mnogi islamski učenjaci kažu da se ovim hadisom aludira na teravih namaz, tj. da će tu nagradu postići onaj ko cijeli ramazan klanja taj namaz.

6. Jedna od specifičnosti ramazana je i’tikaf

I’tikaf je boravak u džamiji u posljednjoj trećini ramazana, sa ciljem činjenja što više ibadeta i približavanja Allahu. On je ustanovljen na praksi Poslanika, s.a.v.s., o kojoj h. Aiša kaže: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., je boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije uzeo Sebi, a nakon toga tu praksu su nastavile njegove supruge.” (Buhari)

U našoj praksi i’tikaf se uglavnom praktikuje na način da jedna osoba (uglavnom imam) boravi u džamiji zadnjih deset dana ramazana i to bi trebala biti praksa u svim džamijama.

7. Darežljivost i udjeljivanje se najviše manifestuju u ramazanu

Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s. je bio darežljiviji od ostalih ljudi, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana, kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu.“(Buhari)

Iz ovoga hadisa se vidi da je Poslanik najdarežljiviji bio u ramazanu, nadajući se posebnoj nagradi od Allaha. Takva praksa je prisutna i danas širom svijeta, jer vjernici u ramazanu najlakše i najviše daju od svojih imetaka, bez obzira da li se radi o zekatu, sadaki ili nekoj drugoj vrsti pomoći. Treba reći da se zekat ne mora davati u ramazanu, ali većina muslimana i danas, nadajući se posebnoj nagradi, zekat daju upravo u mjesecu ramazanu.

8. Sadekatu-l-fitr se daje samo u ramazanu

Specifična vrsta sadake je sadekatul-fitr (ili zekatul-fitr), koja se daje krajem ramazana, sa namjerom čišćenja posta od nedostataka. Abdullah ibn Omer, r.a., kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je propisao sadekatul-fitr u ramazanu, svakom muslimanu, bio on slobodan ili rob, muškarac ili žena, dijete ili odrastao…” (Muslim)

A o razlogu propisivanja sadekatul-fitra, Poslanik je rekao: “Davanjem sadekatul-fitra čisti se post od beskorisnog i ružnog govora i hrane se siromasi…” (Ebu Davud i Ibn Madže)

9. Nagrada za određene ibadete u ramazanu je veća nego u drugim mjesecima

Pošto je ramazan najodabraniji mjesec, Allah, dž.š. u njemu daje veću nagradu za određene ibadete i dobra djela. To se vidi npr. iz hadisa: “Umra u ramazanu je vrijedna kao i hadž”, a u drugoj verziji stoji: “…kao i hadž sa mnom” (Buhari i Muslim). Time se, naravno misli na vrijednost nagrade za umru u ramazanu, a to ne znači da ta umra može zamijeniti hadž. Također, govoreći o posebnoj vrijednosti sadake u ramazanu, Poslanik, s.a.v.s. je rekao: “Najbolja sadaka je sadaka u ramazanu.” (Tirmizi)

Bez jasnog kur’anskog teksta, ili vjerodostojnog hadisa, mi ne možemo tvrditi za koje sve ibadete učinjene u ramazanu će Svevišnji Allah posebno nagraditi, ali mi možemo činiti te ibadete uz ramazan i nadati se većoj nagradi za sve njih.

Na kraju

Imajući u vidu gore navedeno, jasno je da je ramazan najodabraniji mjesec u islamskom kalendaru i da Allah, dž.š., u njemu daje posebne blagodati.

Stoga, vjernici se trebaju truditi da te blagodati iskoriste na najbolji način, prije svega, uzimajući u obzir navedene ramazanske vrijednosti, tj. trebaju se truditi da što više uče i razumijevaju Kur’an, da što više ibadete u noćima u kojima može biti Lejletu-l-kadr, da isposte ramazanske dane, da klanjaju sve propisane namaze i teraviju, da se klone loših djela i činjenjem dobrih hrle ka Džennetu, da izvrše obavezu zekata i sadekatul-fitra, te da obavljaju i ostale ibadete, očekujući za to Allahov oprost i nagradu.

Poseban razlog za ustrajnost u ibadetu i činjenju dobrih djela uz ramazan je to što je ramazan jednom u godini, pa je pitanje ko će ga doživjeti naredne godine i ko će moći ponovo uživati u njegovim blagodatima. Molim Svemogućeg Allaha da nam podari da blagodati ovogodišnjeg ramazana iskoristimo na najbolji način, da nakon ramazana budemo bolji nego prije njega, te da zaslužimo Allahovu milost i oprost! Amin.

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN