Home / Aktuelno / Vrijednost ljudskih riječi i dijela

Vrijednost ljudskih riječi i dijela

Vrijednost ljudskih riječi i dijela

Autor: Redakcija  Mart 04, 2018

Dvadeset i treći hadis iz zbirke imama Nevevija.

Allahov poslanik a.s. je rekao: “Čistoća je pola vjere; riječi elhamdulillah ispunjavaju mizan (vagu dobrih dijela), a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Namaz je sjaj, sadaka je dokaz, strpljenje je svjetlost, a Kur’an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi nekud porane, te se pogađaju za svoju dušu, pa je oslobode ili upropaste.”

Vezano za čistoću, neku učenjaci su rekli: “Ko očisti svoje srce, uzme abdest, okupa se i klanja, ušao je u namaz s dvije čistoće. A ko uđe u namaz samo s čistim tijelom, ušao je s jednom čistoćom. Uzvišeni Allah ne gleda osim u čistoću srca.”

Drugim dijelom hadisa (riječi subhanallah i elhamdulillah) se želi reći da kada bi ove riječi mogle da se predstave oblikom ili tijelom, ispunile bi mizan – ili bi pak nagrada za njih ispunila mizan.

Dio koji govori u sjaju namaza, vezan je uz drugi hadis: “Obraduj potpunim nurom na Sudnjem danu one koji idu u džamije u mrkloj noći.”

Sadaka je dokaz iskrenosti imana onoga koji je udjeljuje, dok je poželjno strpljenje u činjenju dobrih dijela, ali i strpljenje u iskušenjima i dunjalučkim nedaćama. Ona ko je strpljiv će neprestano biti nagrađivan.

Pogađanje za dušu može biti sa Allahom kroz pokornost Njemu, pa je time oslobađaju od kazne ili pogađanje sa šejtanom, pa slijede svoju strast, te je na taj način upropaste.

preporod.com

 

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN