Home / Aktuelno / Osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli

Osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli

Autor: Ghazi bin Muhammad bin Talal  

U riječima Uzvišenog se ističe osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli, i navodi primjere takvih:

  1. “Koji se uzdaju u Allaha”:

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Ali ‘Imran, 159)

  2. “Koje se mnogo čiste” ili ” Koji su čisti”:

I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci:” To je neprijatnost.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (Al-Baqara, 222)

Ti u njoj nemoj nikad molitvu obaviti! Džamije čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuju da u njoj obavljaš molitvu.*U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste.( At-Tawba, 108)

  3. ” Koji se kaju”

Oni koji se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj. (At-Tawba, 112)

  4. “Pravedne”:

Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im ili presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu ni malo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne. (Al – Ma’ida, 42)

Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli. (Al-Hugurat, 9)

Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone . Allah, zaista, voli one koji su pravični-. ( Al- Mumtahina, 8)

  5. “One koji se na Allahovom putu bore”:

Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. ( As – Saff, 4)

  6. “Izdržjive – Koji su strpljivi u nevolji”

A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti se pravdali – a Allah izdržljive voli – (Ali ‘Imran, 146)

  7. ” Koji su svjesni Boga – Pobožni”

Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. – A Allah dobro zna one koji su pobožni. (At-Tawba,4)

Kako će mnogobošci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njegovim?! – Ali, s onima s kojima ste ugovor kod Časnog hrama zaključili, sve dok se oni budu ugovora pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. (At-Tawba, 7)

  8. ” Koji dobra djela čine”

I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro djelo činite; Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. ( Al-Baqara, 195)

za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: (Ali ‘Imran, 134)

I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego su zaslužili, – a Allah voli one koji dobra djela čine. (Ali ‘Imran, 148)

Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! – Allah, uistinu voli one koji čine dobro. (Al – Ma’ida, 13)

Onim akoji vjeruju i dobra djela čine nema nikakva grijeha u onom što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. A Allah voli one koji drugima dobra djela čine. (Al – Ma’ida, 93)

A sada da vidimo koji je to zajednički imenitelj koji povezuje ovih osam vrsta ljudi?

Odgovor bi bio: Svi oni se odlikuju izvrsnim vrlinama duše: pouzdanje u Allaha, dž.š., čistoća, pokajanje, pravednost, borba na Allahovom putu, strpljenje, imati Allaha stalno na umu, činjenje dobra – sve su to vrline koje su sastavni dijelovi ljepote duše, a što daje unutarnju ljepotu čovjeku [1].

Ranije smo u poglavlju “Definicija ljubavi” naveli da je ljubav Allaha, dž.š., “ljubav ljepote”, shodno hadisu: ” Zaista je Allah lijep i On voli ljepotu” [2].

Ovdje podvlačimo: “Činjenje dobrog djela” predstavlja više od jedne vrline – šta više, ono obuhvata sve vrline.

To jasno vidimo u hadisu: “Činjenje dobrog djela je da si pokoran Allahu, dž.š., kao da Ga vidiš, a On tebe zasigurno vidi [3].

Potpuna pokornost Allahu, dž.š., – da bude takva kao da vidimo Allaha, dž.š., – zahtijeva sve vrline. A to, u stvari, predstavlja korjen imenice “ihsan” (činjenje dobrih dijela”), a “ihsan” u arapskom jeziku ima isti korijen kao i imenica “husn” (“dobrota”), a dobrota je ljepota – suprotno od neuljudnog i nakaznog[ 4].

Činjenje dobrog djela je pokazatelj ljepote duše ili unutarnje ljepote, što se poklapa sa opisom ljubavi Allaha, dž.š.,koji smo izvukli iz hadisa u kome se kaže: “ljubav je ljepota“.

U svim gore pomenutim ajetima imamo osjećaj kao da Allah, dž. š., kaže da voli one koji se odlikuju lijepim dušama, a Allah, dž.š., je Onaj Koji najbolje zna.

Isto to razumijevamo, također, i iz sljedećeg ajeta:

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je . (Ali ‘Imran, 31) [5].

Allah, dž.š., voli one koji slijede Sunet Božijeg poslanika – za one koji slijede Sunet Božijeg poslanika biti isvrsnih vrlina i činiti dobra djela je nužnost, jer je Božiji poslanik bio takav – stvoren s “najljepšom ćudi”.

jer ti si, zaista najljepše ćudi. (Al-Qalam, 4)

Rekao je Svemogući Milosnik: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti” – a On nikome, osim Poslaniku, nije obećao Svoju ljubav.

Naime, ostalim ljudima je obećao Svoju ljubav ako budu slijedili Sunnet ne obećavajući im potpuni uspjeh u tome. Ovdje vjerovatno imamo – a Allah je Onaj Koji najbolje zna – veliku tajnu: da je jedini koji voli Allaha i kojeg Allah voli, u potpunosti, Poslanik. To potvrđuje činjenica da se u Kur’an Kerimu nigdje ne navodi za čovjeka, u kontekstu sadašnjosti, izraz:”on voli Allaha i Allah voli njega”. Zaista, jedino stanje za koje imamo taj opis (za čovjeka) je u kontekstu budućnosti, kao u sljedećem ajetu, koji smo i ranije navodili:

O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, – pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve. ( Al –Ma’ida, 54)

Poglavlje iz knjige Ljubav u Kur’anu autora Ghazija bin Muhammada bin Talala


[1] Jer Allah, dž.š., voli temeljitost. Božiji poslanik je rekao: “Allah voli kada neko od vas radi temeljito posao svoj”. (Prenosi at-Taberani u “Al-Mu’džam al-Awsat” (1/275)

Zaista je temeljitost djelo lijepe duše ili lijepo djelo od strane lijepe duše, a Allah je Onaj Koji najbolje zna.

[2] Sahih Muslim, 99, “Kitabu-l-Iman”

[3] Sahih Muslim, 99, “Kitabu-l-Iman”

[4] Az-Zubejdi, “Tadžu-l-Arusa”, tom 18, 140.

[5] Ima osam kategorija ljudi koji vole Allah, dž.š., oni su oni koji slijede Allahovog poslanika, oni su oni koji su obuhvačeni u ovom ajetu.


Preporod.com

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN