Home / Aktuelno / O LEJLETU-L-KADR – MUBAREK NOĆI

O LEJLETU-L-KADR – MUBAREK NOĆI

O LEJLETU-L-KADR – MUBAREK NOĆI

Nafila namaz, tj. noćni namaz koji se klanja u noći LEJLETUL-KADRA se ni po čemu ne razlikuje od običnog noćnog namaza koji se klanja u noćima mimo lejletul-kadra. To jest, klanja se kao što se klanja svaki KIJAMUL-LEJL (noćni namaz): dva po dva rekata koliko želimo a onda završimo sa jednim ili tri ili pet rekata vitr namaza. Nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao noćni namaz u noćima lejletul-kadra drugačije od ostalih noći.

U hadisu koji je muttefekun alejhi, tj. bilježe ga Buharija i Muslim, je došlo da je neki čovjek pitao Poslanika, sallallahu laejhi ve sellem, kako se klanja noćni namaz, pa je odgovorio: “Dva po dva, a kada se uplašiš da će nastupiti vrijeme sabah namaza klanjaj vitre jedan rekat”.

Takođe, prenosi Aiša, radijallahu anha, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u ramazanu niti van njega nije klanjao više od 11 rekata, klanjao bi četiri ne pitaj o njihovoj dužini niti ljepoti, pa bi klanjao još četiri ne pitaj o njihovoj dužini i ljepoti”. (Buharija 1147 i Muslim 738) Međutim, došlo je u rivajetu kod Buharije (1164) od Aiše, radijalahu naha, da je nekad klanjao 13 rekata, takođe ovo se prenosi u vjerodostojnim predajama od Ibn ‘Abbasa (Buharija 117) i Zejd ibn Halida El-Džuhenija (Muslim 765), radijallahu anhum.

Od posebnih dova koje je mustehab učiti u noći lejletul-kadra su riječi “Allahumme inneke ‘afuvvun tuhibbul-afve f’afu ‘anni” jer se prenosi da je Aiša, radijallahu naha, pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta da uči i dovi u noći lejletul-kadra, pa joj je odgovorio da uči gore spomenutut dovu. (Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed, a vjerodostojnim ga je ocijenio Hakim i Albani)

Preporučujemo vam da naučite ovu kratku dovu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se uči u noći Lejletul Kadra:

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFWE, FA’FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.” (Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)

Ova noć je mubarek noć – NOĆ VRIJEDNIJA OD 1000 MJESECI – i kome bude uskraćena, uskraćeno mu je svako dobro, a njeno dobro nedostupne je samo nesrećniku. Stoga, muslimanu koji pazi na pokornost Allahu, dž.š., je preporučeno da oživi ovu noć vjerovanjem i željom za velikom nagradom, pa ako to učini Allah, dž.š., će mu oprostiti njegove prethodne grijehe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko probdije noć Kadr vjerujući i tražeći nagradu samo od Allaha, biće mu oprošteni predhodni (mali) grijesi.”

Dakle, ovu noć treba provesti u različitim oblicima ibadeta kao što je: Čitanje – učenje Kur’ana, noćni namaz, traženje oprosta, pokajanje – Tevba, dova, zikr – spominjanje i veličanje Allaha, dž.š., itd. I ne samo to, već moramo to činiti u jačoj i većoj formi. I da čovjek provede cijelu Lejletu-Kadr klanjajući, ne bi bilo previše. Potom dova u ovoj blagoslovljenoj noći. Čovjek treba da moli Allaha puno u namazu ili van njega. Mada je dova u namazu bolja, naročito ona na sedždi, kada je čovjek najbliži svom Gospodaru.

Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša Veličanstvenog, da nas uputi da probdijemo Noć kadra i da nas Allah u toj noći obaspe Svojom milošću i podari nam berićet u našim životima, porodicama i imecima. Amin!

 

About SIF-N

Check Also

NEĆEMO ZABORAVITI GENOCID U SREBRENICI