Home / Aktuelno / Mudrosti iz Suhufa

Mudrosti iz Suhufa

Mudrosti iz Suhufa

Autor: Priredio: Nedim Gondžić  Maj 30, 2018

Dio iz predaje navedene u komentaru dvanaestog hadisa u zbirci “Nevevijev komentar četrdeset hadisa”.

Poslanik a.s. rekao je jednom prilikom Ebu Zerru r.a., kada ga je on upitao o Ibrahimovim a.s. Suhufima: “Bile su to mudrosti, a među njima i ova: ‘O ti, umišljeni vladaru, ja te nisam poslao da sakupljaš i gomilaš imetak, već sam te poslao da me poštediš dove mazluma, zato što ju Ja doista ne odbijam, pa makar došla od nevjernika.’

Također je bila i ova mudrost: ‘Svako pametan, ko ima razuma, a ko nije prisiljen da učini nešto što je suprotno razumu, ima četiri sata: sat u kojem će se obraćati svome Gospodaru, sat u kojem će razmišljati o onome što je Uzvišeni stvorio, sat u kojem će preispitivati samog sebe i sat u kojem će se osamiti sa Uzvišenim u Plemenitim. Ovaj posljednji sat koristit će mu i pomoći u slučaju ostala tri sata.’

U Suhufima je bilo i ovo: ‘Svako pametan, ko nije prisiljen da učini nešto suprotno razumu, treba da se trudi za troje: najprije da priprema opskrbu za Dan povratka, da traži opskrbu za život i da uživa u onome što nije haram’

Bilo je i ovo: ‘Svako pametan, ko nije primoran da učini nešto suprotno razumu treba da bude razborit u vremenu u kojem živi, da se okrene svom stanju, da čuva svoj jezik. Ko i govor smatra svojim djelom, neće izgovoriti ništa osim onoga što ga se tiče’ ”

“Rekao sam mu”, kaže Ebu Zerr: “Draži si mi od oca i majke, a šta je bilo u Suhufima Musaa,a.s.?”
Poslanik a.s. je rekao: “Bile su same pouke i mudrosti.”

“U njima je bilo: ‘Treba se čuditi onome ko vjeruje u vatru Džehennema, kako se može smijati; treba se čuditi onome ko je siguran u smrt, kako se može radovati. Treba se čuditi onome ko vidi kako se dunjaluk poigrava sa svojim pristalicama, a on se pouzdaje u njega. Treba se čuditi onome ko je sasvim uvjeren u sudbinu, a onda se srdi i ljuti; i treba se čuditi onome ko je sasvim siguran da će sutra polagati račun, a ništa nije pripremio.’ ”

Rekoh mu: “Draži si mi od oca i majke, da li je ostalo nešto što je bilo u njihovim Suhufima?” On odgovori: “Jeste, o Ebu Zerre – ‘Postići će šta želi onaj ko se očisti i spomene ime Gospodara, pa molitvu obavi! Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je.’ Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim”

Radi se o suri El-A’la, od 14. do 19. ajeta.

preporod.com

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN