Home / Aktuelno / I zekat dajite

I zekat dajite

Allah, dž.š., kaže: “Klanjajte namaz i dajite zekat i što učinite od dobra, naći ćete ga kod Allaha, jer Allah vidi šta vi radite.” (El-Bekara, 110)

Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?” “Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, podaj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine,” odgovori Poslanik, a.s.” (Ebu-Davud, Darekutni)

Neki čovjek je upitao Allahovome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, umrla mi je majka; hoće li ona imati koristi ako za nju dam sadaku?” “Da,” reče mu Poslanik, a.s.. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

PROPISI O ZEKATU
Riječ zekat u arapskom jeziku ima značenje rast i čistoća. Ova dva značenja su prisutna u terminološkom značenju riječi „zekat“ koje ona ima u Šerijatu. Zekat čisti od grijeha osobu koja ga izdvaja. Takoder, čisti dušu od ružnog svojstva – škrtosti. Zbog ovih karakteristika, zekat nije bio stavljan u obavezu Allahovim poslanicima, a.s., jer su oni bili sačuvani od škrtosti. Davanje zekata uzrokuje napredak i rast imovine, s obzirom na to da se dolazi do transfera jednog dijela imovine u posjed siromašnih, potrebnih, za džemat, za Zajednicu, za nauku. To dovodi do jedne vrste osvježenja u ekonomiji i razvoja trgovine.

Allah, dž.š., kaže: “Štogod vi udijelite, On će to nadoknaditi.”
A u hadisu Allahova poslanika Muhameda, a.s., se kaže: “Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.” (Navodi ga Taberani u Evsatu)

“POST JE ŠTIT, A SADAKA PONIŠTAVA GRIJEHE…”

Imam Ahmed prenosi od Mu’az ibn DŽebela da je rekao: “Bio sam sa Allahovm Poslanikom na putovanju pa sam jednog dana bio blizu njega, i tako, putujući, pitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, reci mi o poslu koji uvodi u Džennet a udaljava od Vatre?’ Rekao je: ‘Pitao si me o nečem važnom što je lagahno onom kome Allah to olakša: da obožava Allaha, druge mu ne pridružuje, obavlja namaz, daje zekat, posti ramazan, obavlja hadž’, a zatim rekao je: ‘Hoćeš da ti ukažem na vrata hajra? Post je štit, sadaka poništava grijehe kao i namaz čovjeka u dobokoj noći.’ A zatim je proučio:
‘Podižu se bokovi njihovi iz postelja’, dok nije došao do: ‘kao nagrada za ovo što su činili skrivene radosti čekaju.’ Zatim rekao je: ‘Hoćeš li da ti kažem koja je stvar najvažnija, šta je stup, a šta vrh?’ Rekao sam: ‘Da, Allahov Poslaniče’, pa rekao je: ‘Najvažnija stvar je islam, stup njegov je namaz, a vrhunac njegov je džihad na Božijem putu’, a zatim rekao je: ‘Hoćeš li da te obavijestim o onom što sadržava sve to?’ Rekao sam mu: ‘Svakako, Allahov Poslaniče.’ Uzeo se za jezik, pa rekao je: ‘Sustegni se u ovome’, pa sam rekao: ‘O Allahov poslaniče, hoćemo li mi biti prekoreni za ono što budemo govorili?’, Rekao je: ‘Majka te izgubila, o Mu’aze, a da li se ljudi licima svojim okrenutim obaraju u Vatru?’ – ili rekao je: ‘…nosevima njihovim, osim zbog posljedica njihovih jezika?!'” Hadis prenose Tirmizi, Nesai, Ibn-Madže u njihovim velikim Sunenima”

Od Muslima i Buharija prenosi od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: ‘Svojim dobrim robovima pripremio sam ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je čovjek ikad nešto tako i pomislio.'” Navode ga u oba “Sahiha” Buharija i Muslim bez ikakvog dodatka. Ebu-Hurejre, r.a.., rekao je: “Čitajte ako želite… ‘I niko ne zna kakve ih, kao nagrade za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”

Allah, dž.š., kaže: “Štogod vi udijelite, On će to nadoknaditi.”
A u hadisu Allahova poslanika Muhameda, a.s., se kaže: “Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.” (Navodi ga Taberani u Evsatu)

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …