Home / Arhiva / DŽENAZA I KULTURA PONAŠANJA KOD SMRTI

DŽENAZA I KULTURA PONAŠANJA KOD SMRTI

DŽENAZA I KULTURA PONAŠANJA KOD SMRTI

Svevišnji Allah u Kur’anu kaže:

”Reci: ”Allah vam daje život, zatim daje smrt, a onda će vas sabrati na Sudnjem danu, u šta nema sumnje, ali to većina ljudi ne zna.” (El-Džasije, 26. ajet)

”Uzvišen je Onaj u čijoj je Ruci vlast – On sve može! On je dao smrt i život da bi iskušao ko će od vas bolje postupati; – On je silni, Onaj koji prašta.” (El-Mulk, 1-2. ajet)

Muhamed, a.s., je rekao:”Kad ste prisutni kod umirućeg, zatvorite mu oči, jer oči prate dušu, i govorite o umrlom samo dobro, jer meleki govore: «Amin» – na riječi koja porodica umrlog izgovara.”

“Duša vjernikova visi o njegovom dugu sve dok nasljednici ne podmire taj dug.”

 “Ja sam vjernicima preči od njih samih, pa ko umre, a imadne duga i ne ostavi nište čime će se izmiriti dug, mi smo bavezni izmiriti ga, a ako ostavi imetka neka izmire dug njegovi nasljednici.”

Zaista se umrli uznemirava glasnim plačem njegove porodice za njim.”

 “Ko prisustvuje dženazi i klanja je, ima nagradu jedan kirat, a ko sačeka dok se ne zakopa, ima dva kirata. «Kolika su ta dva kirata?» – upitao je neko. «Kao dva velika brda» – rekao je Muhamed, a.s.”

”Kad vidite dženazu, ustanite na noge i stojte dok ona ne prođe.”

 Muhamed, a.s., je preporučivao da se saučešće izražava Kur anski ajetom:”Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun”, što znači: Svi smo mi Allahovi i svi se Njemu vraćamo.”

Ožalošćeni odgaovara također Kur`anskim ajetom:

”Innellahe meas-sabirin”, što znači: ”Zaista je Allah uz strpljive.”

Vjersko-prosvjetna služba

ŠIZ-e Norrköping

 

 

 

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …