Home / Ramazan (page 10)

Ramazan

RAMAZANSKA DOVA: Trinaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Trinaesti dan Allahu moj, očisti me u ovome danu od niskosti, i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe i pospješi me na bogobojaznost i druženje sa dobrima, tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika.   Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: Rekao je Allah, dž.š.:” Ko nije …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA: Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvanaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvanaesti dan ‏ Allahu moj, ukrasi me u ovom danu odjećom čednosti, i ogrni me odjećom zadovoljstva i dovoljnosti, učini me u njemu pravednim i nepristrasnim, učini me sigurnim od onoga od čega imam strah, tako Ti Tvoje nepogrješivosti o čuvatelju uplašenih. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Ti učiš …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA: Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Jedanaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Jedanaesti dan   Allahu moj, omili mi u ovome danu dobročinstvo, a udalji me od grijeha i nepravde, i zabrani spram mene Svoju srdžbu i vatru uz pomoć Tvoju, o Pomagaču tražiteljima pomoći.   HADIS: Kada je Poslaniku Muhamedu, a.s., Uzvišeni Allah rekao “Tvoj će ummet ubrzo upasti …

Čitaj više

HADIS DANA

Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!“ Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Deseti dan

RAMAZANSKA DOVA: Deseti dan Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji se uzdaju u Tebe, i od pobjednika kod Tebe, i od Tebi bliskih, tako Ti Tvoje dobrote, o Svrho tražitelja.   Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato neka svako od vas pazi …

Čitaj više

Hadis dana

Hadis dana: Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: „Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i komšiji, a ta smutnja se otklanja sa obavljanjem namaza, postom i dijeljenjem zekata!“

Čitaj više

INFORMACIJE ZA RAMAZAN – MJESEC POSTA I UPLATAMA ZEKATA I VITARA – SADEKATU-L-FITR

INFORMACIJE ZA RAMAZAN – MJESEC POSTA I UPLATAMA ZEKATA I VITARA – SADEKATU-L-FITR Allah, dž.š., kaže u Kur`anu:”O vjernici propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili.” (El-Bekare,183)  Rekao je Allahov Poslanik Muhamed, a.s.,:”Post vjernika lebdi između nebesa i zemlje …

Čitaj više