Home / Aktuelno / ZEKATOM POMAŽETE UGLEDU ISLAMA I MUSLIMANA

ZEKATOM POMAŽETE UGLEDU ISLAMA I MUSLIMANA

Hvala i zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, dž.š., koji u Kur’ani-Kerimu kaže:
“Oni koji svoj imetak troše na Božijem putu, sliče zrnu iz koga nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. Allah umnožava kome hoće. On je svemoćan i sveznajući.“ (El-Bekara, 261)

Salavat i selam donosimo na Muhammeda, a.s., Njegova odabranog poslanika i miljenika, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe koji je rekao:

„Sadekatu-l-fitr se daje kako bi se njime očistio postač od neprimjernog govora, nedostataka i da bi se nahranili siromasi.“ (Ebu Davud i Ibn Madže)
Mi svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Allahov Poslanik!

Zekat je propisan Kur’anom i Sunnetom Božijeg Poslanika, a.s.U današnjoj hutbi govorit ćemo o zekatu i sadekatu-l-fitru. Po hadisu Allahova poslanika Muhammeda, a.s., zekat je jedna od pet praktičnih dužnosti islama koja predstavlja vidljivu manifestaciju vjerovanja u Uzvišenog Allaha, dž.š., a sadekatu-l-fitr je materijalna obaveza koja se izvršava u toku mjeseca ramazana.

Zekat je propisan Kur’anom i Sunnetom Božijeg Poslanika, a.s., kao stroga vjerska dužnost svim zdravim, pametnim i punoljetnim muslimanima i muslimankama koji posjeduju šeriatom određeni višak imovine – nisab. Obaveza zekata proizlazi iz više kur’anskih ajeta kao npr.

„Uzmi od njihovih dobara zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim h učiniš…“ (Et-Tevbe, 103)
„U njihovim imecima imaju pravo oni koji traže i oni koji suuskraćeni.“ (Ez-Zarijat, 19)

Ustanova zekata bila je propisana muslimanima još u vrijeme Poslanikove, a.s., misije u Mekki. Ali s obzirom da su muslimani bili proganjani u tom periodu objave i nisu dobro financijski stajali ta se odredba nije mogla primjenjivati. Ova dužnost muslimanima ponovo je naređena u Medini 2. godine, nakon hidžre, odnosno preseljenja Muhammeda, a.s., i muslimana iz Mekke u Medinu 622. godine, po miladu.

„Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno s onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte.“ (El-Bekara, 43)

Kao što nisu bile određene i detaljno precizirane ni druge odredbe kao što su namaz, hadž i drugo u Kur’ani-Kerimu tako nije ni procent zekata koji je potrebno izdvajati preciziran Kur’anom, već je Muhammed, a.s., odredio procenat koji se izdvaja na ime zekata: „Podijelite jednu četrdesetinu od vašeg imetka“, kaže Božiji Poslanik, a.s., što znači 2,5% od ukupne imovine.

Nakon smrti Allahova poslanika Muhammeda, a.s., mnoga plamena odbila su plaćati zekat protiv kojih je prvi halifa h. Ebu Bekr poveo rat bez ikakvog oklijevanja prisilivši ih na davanje zekata.

Riječ zekat znači čišćenje ili pranje

Riječ zekat znači čišćenje ili pranje. Ona isto tako znači uvećavanje ili porast. U prenesenom smislu riječi, zekat znači čišćenje od grijeha i udovoljavanje Allahovoj volji i zapovijedi. Zekat čisti i oslobađa čovjeka pohlepe za ovosvjetskim dobrima. Zekat znači i čišćenje imetka od tuđeg hakka-prava, jer čovjek nikada nije siguran i pored opreznosti, da se nešto nedozvoljeno nije uvuklo i njegov imetak.Predmet zekata je imovina koju vlasnik posjeduje godinu dana. Iz ovog se izuzima imovina koja služi potrebama kao što su: stan, hrana, pokućstvo, odjeća, radni alat te životne namirnice potrebne za egzistenciju porodice.

„Pitaju te šta će podijeliti. Reci: -Višak. Eto tako vam Allah objašnjava propise da biste razumjeli“. (El-Bekara, 219)
Prema Kur’anu obavezna vjerska davanja, zekat i sadekatu-l-fitr mogu se trošiti i raspoređivati u jednu od slijedećih osam kategorija:

1. Za siromaha
2. Za bijednika
3. Za ubirače zekata
4. Za one čija srca treba pridobiti za Istinu
5. Za oslobađanje robova
6. Prezaduženim osobama
7. Za opće dobro-fi sebilillahi i
8. Putniku (koji je ostao bez sredstava)

Ove kategorije se ne mogu poništiti, niti ugasiti. O prednosti jedne kategorije nad drugom u datom trenutku dužna je da vodi brigu nadležna ulema. U našim prilikama je, po mišljenju većine uleme, najvažnija sedma kategorija, tj., „za opće dobro“-fi sebilillahi koja obuhvata sve vidove islamskog obrazovanja, odgoja, odnosno podizanja i razvijanja vjerskih ustanova i zavoda čiji je cilj čuvanje i unapređenje islamskih vrijednosti.

S druge strane i sadekatu-l-fitr je materijalna obaveza koja se izvršava isključivo u toku mjeseca ramazana. To je ibadet koji je striktno vezan za ramazan i ramazanski Bajram. Obračunava se po broju ukućana, odnosno broju onih za koje se stara jedan domaćin. Izvršavanje ove obaveze vadžib je imućnim muslimanima.

Muhammed, a.s., kaže: „Ramazanski post će biti zaustavljen između zemlje i neba, sve dok vjernik ne podijeli sadekatu-l-fitr“, što znači da post muslimana koji ne podijeli sadekatu-l-fitr neće biti primljen kod Allaha, dž.š.

Sadekatu-l-fitr su dužni podijeliti svi imućniji muslimani i muslimanke, bez obzira na starost. Prema tome, punoljetnost nije uslov, kao kod drugih ibadeta, za izvršavanje ove dužnosti. U ime djece ovu obavezu će dati njihovi roditelji ili staratelji. Musliman, koji iz bilo kojih razloga nije postio ramazan, dužan je, također, dati sadekatu-l-fitr, ukoliko ima sredstava.

Sadekatu-l-fitr je dužan dati svaki musliman kome poslije redovnih domaćih potreba, prvog dana Ramazanskog bajrama, pretekne vrijednost jednog sadekatu-l-fitra.

Ovom prilikom pozivamo sve džematlije da izvrše svoje obaveze po pitanju zekata i sadekatu-l-fitra. Molimo Dragog Allaha, dž.š., da ukabuli svima nama naš post, zekat i sadekatu-l-fitr.

Molimo Dragog Allaha, dž.š., da ispostimo mjesec ramazan kao pravi vjernici, da dočekamo ramazanski bajram puni radosti veselja i sreće, da dočekamo bajramske dane kao bolji i čvršći vjernici.

Gospodaru naš, ne dopusti da nas uspjeh zavara, niti poraz u očaj baci. Podsjećaj nas stalno da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu. Amin!
Gospodaru naš, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom prvi znak slabosti. Amin!
Gospodaru naš, ako nam uzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje, da savladamo poraz, a kad nam uzmeš blagodati zdravlja, podari nam blagodati vjere. Amin!
Gospodaru naš, kad se ogriješimo od ljude, podari nam snagu izvinjenja, a kad se ljudi o nas ogriješe, podari nam snagu oprosta. Amin!
Gospodaru naš, kad mi zaboravimo Tebe, Ti nemoj zaboraviti nas. Amin!

Autor: Nevzet ef. Porić

www.islamska-zajednica.si

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN