Home / Aktuelno / RAMAZANSKA DOVA: Jedanaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Jedanaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Jedanaesti dan
 
Allahu moj, omili mi u ovome danu dobročinstvo, a udalji me od grijeha i nepravde, i zabrani spram mene Svoju srdžbu i vatru uz pomoć Tvoju, o Pomagaču tražiteljima pomoći.
 
HADIS: Kada je Poslaniku Muhamedu, a.s., Uzvišeni Allah rekao “Tvoj će ummet ubrzo upasti u smutnju.” Upitaše ga: Šta je izlaz iz nje? On reče: Časna knjiga Božija – Kur`an, jer laž joj ne prilazi ni sprijeda ni straga, spuštena je od Mudrog, Hvaljenog. Ko god traži znanje mimo Kur’ana Allah će ga odvesti u zabludu.”

About SIF-N

Check Also

Primjer kako iskrena vjernica prihvata Allahovo određenje 

Dr. Fuad Sedić   Rumejsa bint Milhan je porijeklom iz medinskog plemena Benu Nedžar. Njen nadimak …

%d bloggers like this: