Home / Ramazan (page 8)

Ramazan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset drugi dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset drugi dan   Allahu moj, otvori mi u ovom danu vrata Tvoga izobilja, i spusti na mene Tvoje blagodati, i pomozi me u stizanju do Tvojeg zadovoljstva, i naseli me usred Dženneta, o Odazivatelju na poziv uznemirenih.   Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Uljepšaj ponašanje s onim s …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset prvi dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeset prvi dan Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina“!

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeseti dan

RAMAZANSKA DOVA: Dvadeseti dan Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur’ana, o Ti Koji spustaš spokoj na srca vjernika. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Mrzak je Allahu, dž.š., slabi vjernik koji nema vjere. Upitaše ga: …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: „Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas …

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Devetnaesti dan‏

RAMAZANSKA DOVA: Devetnaesti dan‏ Allahu moj, udjeli mi ovoga dana puno njegovih blagodati, i olakšaj mi put sticanja dobara, i ne liši me u njemu primanja njegovih dobara, o upućivaču prema istini jasnoj. Hadis Poslanika Muhamed, a.s.: “Ušao je čovjek u Džennet zahvaljujući tome što je sklonio trnovitu granu sa …

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju“!  

Čitaj više

RAMAZANSKA DOVA: Osamnaesti dan

RAMAZANSKA DOVA: Osamnaesti dan Allahu moj, učini me svjesnim blagodati prilikom zore, i osvjetli srce moje svjetlošću mjeseca Ramazana, o Osvjetlitelju srca onih koji su Te spoznali. Hadis Poslanika Muhameda, a.s.: “Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.”

Čitaj više

HADIS DANA

HADIS DANA Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista“!

Čitaj više